Návštevný poriadokpre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby CSS prof. K. Matulaya počas pandémie SARS-COV 19

 • Klienti po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 s odstupom 14 dní po ukončení očkovania a klienti, ktorí prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania) majú povolené návštevy podľa prevádzkového poriadku.
 • Klienti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID-19 a zhoršil sa im zdravotný stav musia mať negatívny test (podľa závažnosti stavu a rozhodnutia lekára alebo riaditeľa CSSpKM).
 • Návštevy sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek.
 • Preferujeme návštevy v exteriéri zariadenia – v záhrade, v altánku. V prípade nepriaznivého počasia v izbe klienta. Zdržiavať sa v iných priestoroch zariadenia nie je povolené.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy – max. 30-60 minút; uprednostňuje sa nižšia hranica času návštevy.
 • Počet návštevníkov u jedného klienta – max. 2 osoby.
 • Návšteve sa odporúča ohlásiť sa vopred, okrem mimoriadnych udalostí, napr. ochorenie klienta.
 • Návštevné hodiny sa odporúčajú tak, aby nerušili aktivity a bežné činnosti ostatných klientov.
 • Návšteva je povinná používať po celý čas respirátor, rúško, šál, príp. šatku na prekrytie dýchacích ciest.
 • Prosíme eliminovať podávanie stravy a nápojov počas návštevy. Po každej návšteve bude priestor dezinfikovaný  napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy) prostriedkami určenými na dezinfekciu plôch.
 • Návštevníkovi, ktorý prišiel na návštevu s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia Covid-19, návšteva nebude povolená.
 • Pri zhoršení epidemických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok, riaditeľka CSSpKM je oprávnená návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka zrušiť alebo obmedziť.

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

19. 04. 2021