Voľné pracovné pozície 


Opatrovateľ do dennej prevádzky

 Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov pri sebaobslužných a hygienických činnostiach, sprevádzanie klientov pri vychádzkach, asistencia pri stravovaní a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri činnostiach bežného života.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: nie

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer na dobu určitú 6 mesiacov, na zastupovanie

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: potrebný opatrovateľský kurz (s možnosťou urobiť si ho aj počas zamestnania do 6 mesiacov)

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová

Vedúca špecializovaného zariadenia

kubincova@csspkm.sk  


Terénny sociálny pracovník

Náplň (druh) práce: Sociálna služba sa poskytuje v bydlisku klienta ako podpora samostatného bývania. Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácii, problémov a zlyhaní v osobnom živote, partnerských a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou. Zabezpečovanie a vykonávanie poradenskej činnosti v oblastiach rizikových sociálnych javov, sociálno-ekonomických problémov, sociálno-právnych a iných sociálnych problémov, najmä v súvislosti s bývaním.

Práca na zmeny: Jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu:  ihneď

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – sociálna práca

Všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady: analyzovanie a riešenie problémov,  komunikácia a jednanie s ľuďmi,  schopnosť vyjadrovania sa, organizovanie a plánovanie práce,  samostatnosť, empatia, ochota pomáhať, praktické myslenie, spoľahlivosť.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Jana Čajágiová
cajagiova@csspkm.sk

tel.: +421948292626


Špeciálny alebo liečebný pedagóg

Náplň (druh) práce: špeciálny alebo liečebný pedagóg do skupiny malých detí vo veku od 3 do 8 rokov s mentálnym postihnutím a autizmom.

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu:   február 2024

Pracovný pomer na dobu určitú: na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti (12 mesiacov).

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, dôslednosť, tímovosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616


Špeciálny pedagóg – logopéd

Náplň (druh) práce: Špeciálny pedagóg/logopéd alebo logopéd pre deti s autizmom od 3 do 8 rokov. Nácvik komunikácie v rámci skupinovej práce a individuálna logopedická intervencia pre deti s autizmom.

Práca na jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika – logopédia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logopédia – školská logopédia

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, iniciatívnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616