Voľné pracovné pozície
Opatrovateľ do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, hygienická starostlivosť, vypĺňanie voľného času, prechádzky, asistencia pri stravovaní a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri činnostiach bežného života..

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.4.2023

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Ku všetkým vzdelaniam potrebný opatrovateľský kurz – stačí absolvovať do ½ roka od nástupu

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ingrid Bezáková
vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti
bezakova@csspkm.sk
tel.: 0948 335 973


Pracovník správy registratúry

Náplň (druh) práce: správa registratúry – metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa. Práca na ½ pracovný úväzok.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny:         jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:  prax a znalosti v oblasti správy a vedenia registratúry

Zručnosti, schopnosti, počítače: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, analytické myslenie, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť

Kontaktná osoba: 

Andrea Janebová
vedúca ekonomického úseku
janebova@dsspkm.sk

tel.: +421902902380


Zdravotný asistent alebo zdravotná sestra

Náplň (druh) práce: Zdravotná starostlivosť formou ošetrovateľského procesu pre prijímateľov sociálnej služby s diagnózou mentálna retardácia a autizmus
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno
Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie
Dátum nástupu: 1.2.2023

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie (zdravotnícky asistent), Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Ďalšie požiadavky – osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 
Mgr. Ingrid Bezáková
vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti
bezakova@csspkm.sk
tel.: 0948 335 973


Psychológ

Náplň (druh) práce: samostatný odborný zamestnanec, ktorý zabezpečuje predovšetkým diagnostiku osobnostného vývinu  intelektových schopností, stanoví ďalšie vývinové možnosti u prijímateľov sociálnej služby, primárne detí s mentálnym  znevýhodnením, poruchami pervazívneho spektra a inými vývinovými ochoreniami. Podieľa sa na terapii PSS, eliminácii neadekvátneho správania, úzko spolupracuje a konzultuje s inými odborníkmi v oddelení, zariadení v záujme hľadania komplexnej cielenej starostlivosti

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu:  ihneď

Pracovný pomer: na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore psychológia

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, dôslednosť, tímovosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616


Pedagogický zamestnanec

Náplň (druh) práce: špeciálny alebo liečebný pedagóg do skupiny malých detí vo veku od 3 do 8 rokov s mentálnym postihnutím a autizmom.

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu:    ihneď

Pracovný pomer:  na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, vnútorná stabilita.

 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616

 


Špeciálny pedagóg – logopéd

Náplň (druh) práce: Špeciálny pedagóg/logopéd alebo logopéd pre deti s autizmom od 3 do 8 rokov. Nácvik komunikácie v rámci skupinovej práce a individuálna logopedická intervencia pre deti s autizmom.

Práca na jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: od 1.11.2022

Požadované vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika – logopédia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logopédia – školská logopédia

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, iniciatívnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616