Voľné pracovné pozície
Pracovník správy registratúry

Náplň (druh) práce: správa registratúry – metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa. Práca na ½ pracovný úväzok.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny:         jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika

Ďalšie požiadavky:  prax a znalosti v oblasti správy a vedenia registratúry

Zručnosti, schopnosti, počítače: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, analytické myslenie, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť

Kontaktná osoba: 

Andrea Janebová
vedúca ekonomického úseku
janebova@csspkm.sk

tel.: +421902902380


Opatrovateľ do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, hygienická starostlivosť, vypĺňanie voľného času, prechádzky, asistencia pri stravovaní a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri činnostiach bežného života..

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Ku všetkým vzdelaniam potrebný opatrovateľský kurz – stačí absolvovať do ½ roka od nástupu

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ingrid Bezáková
vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti
bezakova@csspkm.sk
tel.: 0948 335 973


Zdravotný asistent alebo zdravotná sestra

Náplň (druh) práce: Zdravotná starostlivosť formou ošetrovateľského procesu pre prijímateľov sociálnej služby s diagnózou mentálna retardácia a autizmus
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno
Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie
Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie (zdravotnícky asistent), Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
Ďalšie požiadavky – osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 
Mgr. Ingrid Bezáková
vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti
bezakova@csspkm.sk
tel.: 0948 335 973


Kuchár/ka

Náplň (druh) práce: Samostatne zabezpečuje kvalitné spracovanie pridelených potravín pri príprave a výdaji jedál.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.12.2023

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pracovný pomer na dobu neurčitú

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Ďalšie požiadavky:  Výučný list, akceptujeme aj kuchársky kurz.

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť

Kontaktná osoba: 

Andrea Janebová
vedúca ekonomického úseku
orthova@csspkm.sk

tel.: +421903175012


Špeciálny pedagóg – logopéd

Náplň (druh) práce: Špeciálny pedagóg/logopéd alebo logopéd pre deti s autizmom od 3 do 8 rokov. Nácvik komunikácie v rámci skupinovej práce a individuálna logopedická intervencia pre deti s autizmom.

Práca na jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika – logopédia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logopédia – školská logopédia

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, iniciatívnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616