Voľné pracovné pozícieSociálny/a pracovník/čka k deťom a mládeži s autizmom

Náplň (druh) práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom – sociálnym pracovníkom v zariadení sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení, ktorý pracuje s cieľovou skupinou detí a mládeže s autizmom vo veku od 8 rokov a vyššie. Sociálny pracovník vykonáva odborné činnosti pre klientov, ktorými pomáha nadobúdať a rozvíjať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných situácií s cieľom vývinu, pôsobiť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických, sociálnych a patologických javov, rozvoj vyjadrovania, tvorivosti a fantáziu.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu:  01.07. 2022

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ; Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požiadavky: Vzdelanie v oblasti sociálna práca

Osobnostné predpoklady: empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, trpezlivosť, spoľahlivosť.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca Špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616


Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Náplň (druh) práce: : formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadení sociálnych služieb. Samostatne vykonáva dohľad a usmerňuje klienta v oblasti starostlivosti o domácnosť, sebaobslužných aktivít a základných sociálnych aktivít.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim 

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovný pomer na dobu určitú – ZASTUPOVANIE POČAS DLHODOBEJ PRÁCENESCHOPNOSTI.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Ďalšie požiadavky: kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie 150 hodín – je možné si doplniť aj dodatočne

Pracovisko: Hontianska 16, Bratislava

Kontaktná osoba: 

Mgr. Júlia Krupová, koordinátor podporovaného bývania

krupova@csspkm.sk

tel.: +421948072332


Inštruktor sociálnej rehabilitácie – malé deti

Náplň (druh) práce: Inštruktor sociálnej rehabilitácie do skupiny malých detí s mentálnym postihnutím a autizmom. Zodpovedá za formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností detí vo veku od 3 – 8 rokov.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Kurz sociálnej rehabilitácie 150 hodín. Pracovné miesto Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616


Vychovávateľ – špeciálny alebo liečebný pedagóg

Náplň (druh) práce: špeciálny alebo liečebný pedagóg do skupiny malých detí vo veku od 3 do 8 rokov s mentálnym postihnutím a autizmom.

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.8.2022

Pracovný pomer:  na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – magister s ukončeným adaptačným vzdelávaním

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca špecializovaného zariadenia
kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616


Opatrovateľ do dennej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, deti s autizmom vo veku od 3 do 8 rokov, t.j. starostlivosť pri sebaobslužných a hygienických činnostiach, sprevádzanie klientov pri vychádzkach, asistencia pri stravovaní a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri činnostiach bežného života.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: nie

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: jún 2022

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: potrebný opatrovateľský kurz (s možnosťou urobiť si ho aj počas zamestnania do 6 mesiacov)

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová

Vedúca špecializovaného zariadenia

kubincova@csspkm.sk

tel.: +421948119616