Čaro dotyku (2014)

Vydané 19. júla 2014 Zverejnil/a
  • Súčasťou dnešného uponáhľaného a konzumného sveta je aj mikrosvet našich klientov. Tento mikrosvet tvoria výnimoční ľudia, ktorých verejnosť vníma ako iných a väčšinou stoja v pozadí jej záujmu. Áno, odlišujú sa napríklad svojimi prejavmi správania, potrebami a inteligenciou a bez akejkoľvek snahy vzbudzujú neadekvátne pocity ľútosti, strachu a nepochopenia laikov. Tí, ktorí sme sa stali členmi mikrosveta „Matulayovcov“ hľadáme spôsoby ako im čo najviac skvalitniť život.
  • Dňa 5. mája 2014 som požiadala o zaslanie formulára ku grantovému programu Malé granty – Komunitný život a Finančné vzdelávanie 2014 pod záštitou Komunitnej nadácie Bratislava a takmer obratom som napísala projekt „Čaro dotyku“. Jeho hlavným cieľom bolo získať finančné prostriedky na zakúpenie masážneho stola SIMON s polohovateľným podhlavníkom pre klientov DSSpKM, ktorý by bol trvalo umiestnený v malej rehabilitačnej miestnosti DSSpKM. V tejto miestnosti klientom ako dobrovoľníčka poskytujem raz týždenne klasickú masáž. Masážny stôl som si nosila so sebou ako aj masážne oleje, dezinfekčné a hygienické potreby. Manipulácia s masážnym stolom, ktorý váži 14,5 kg bola náročná a jeho neustále rozkladanie a skladanie prispievalo k skracovaniu jeho životnosti.

    Projekt bol podaný a ostávalo iba čakať. Vytúžená elektronická správa mi bola doručená 22. júna 2014, v ktorej mi bolo oznámené, že Komunitná nadácia Bratislava prostredníctvom fondu Citibank podporila 19 projektov v celkovej sume 8 500 Eur a medzi nimi aj ten môj. Za jeho podporu aj touto cestou nesmierne a opätovne ďakujem J.

    Podporený projekt sa orientuje na priamu pomoc pre klientov s mentálnym postihnutím, pre ktorých je dotyk naozaj čarovný. Dotykový vnem prechádza z receptorov dostredivými nervovými dráhami, ktoré smerujú do centrálnej nervovej sústavy, kde nastane spracovanie dotykového vnemu po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.

                                                                                                                                   dobrovoľníčka Magdaléna