Napísali sme, napísali o nás



Rok 2023
Marcinátová, L.: Modrá nálada naplnila ihrisko. In: Dúbravské noviny, č. 5/2023, s. 19.
Marcinátová, L.: Spoločné pečenie aj maľovanie. In: Dúbravské noviny, č. 1/2023, s. 22.

Rok 2022
Marcinátová, L.: Búdka ako pevnina detstva. In: Dúbravské noviny, č. 10/2022, s. 4.
Šiková, M.: Na vzdelávaní zamestnancov sociálnych služieb nám záleží. In: Bratislavský samosprávny kraj, máj 2022, s. 11-12.
Marcinátová, L.: Balóny aj bubliny priniesli odkaz. In: Dúbravské noviny, č. 5/2022, s. 21.
Marcinátová, L.: Ku každému roku jedna búdka. In: Dúbravské noviny, č. 4/2022, s. 21.

Rok 2021
Marcinátová, L.: Zbierka okuliarov rekordná. In: Dúbravské noviny, č. 12/2021, s. 5.
Marcinátová, L.: Pre druhý život okuliarov. In: Dúbravské noviny, č. 11/2021, s. 5.
Marcinátová, L.: Keď knižky spájajú. In: Dúbravské noviny, č. 9/2021, s. 4.
Marcinátová, L.: Kde rozmanitosť učí tolerancii. In: Dúbravské noviny, č. 5/2021, s. 22.
Čápová, M.: Vzdialenosť je naozaj relatívna. In: Dúbravské noviny, č. 4/2021, s. 25.
Pekárková A.: Takto vyzerá život v CSSpKM. In: Bratislavský samosprávny kraj, č. 4/2021, s. 13.

Rok 2020
Marcinátová, L.: Za bránami: Týždne za štítom a v overale. In: Dúbravské noviny, č. 7/2020, s. 17.
Mgr. Kralovič, M.: Využitie biblioterapie pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím v prostredí Domova sociálnych služieb. In: Informácie ZPMP v SR, č. 3-4/2020, s. 33-34.

Rok 2019
Marcinátová, L.: Kde si slnko sadlo na konár. In: Dúbravské noviny, č. 12/2019, s. 23.
TS: Spomienka na Deža: Pred hudobnou akciou osadia v parku na Fedákovej knižnú búdku. In: Bratislavské noviny.sk. Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/56442-spomienka-na-deza-pred-hudobnou-akciou-osadia-v-parku-na-fedakovej-kniznu-budku, 2019.
Marcinátová, L.: Na Fedákovej stojí Dežova knižnica. In: Dúbravské noviny, č. 10/2019, s. 25.
Marcinátová, L.: Kde bubliny praskali a farby spájali. In: Dúbravské noviny, č. 5/2019, s. 19.
Marcinátová, L.: V uliciach lovia odpady a svietia vestami aj nadšením. In: Dúbravské noviny, č. 4/2019, s. 5.

Rok 2018
Mgr. Forgáč, E., Mgr. Kralovič, M.: V DSSpKM začíname s animáciami. In: Informácie ZPMP v SR, č. 5-6/2018 s. 27-28.
Marcinátová, L.: Parkom sa šíril odkaz: Nie si sám. In: Dúbravské noviny, č. 11/2018, s. 14.
Mgr. Forgáč, E., Mgr. Kralovič, M.: Drevárska dielňa v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. In: Informácie ZPMP v SR, č. 3-4/2018 s. 25-26.
Marcinátová, L.: Búdky, ktoré majú príbeh. Sú prácou, terapiou i radosťou. In: Dúbravské noviny, č. 8-9/2018, s. 7.
Mgr. Forgáč, E.: Projekt Pomáhame Dúbravke alebo dobrovoľný zber odpadu v uliciach (Ergoterapia v DSSpKM v praxi). In: Informácie ZPMP v SR, č. 1-2/2018 s. 18, 23-24.
Navrátil, Ľ.: Vrchol svojich možností hľadajú radostným rámusom, vo vlastnom časopise, textile, keramike i dreve. In. Dúbravské noviny, č. 2/2018, s. 24-25.
Hollá, K., Čajágiová, J.: Modrý bublinkový deň u Matulaya. In: Dúbravské noviny, č. 05/2018, s. 8.

Rok 2017
Marcinátová, L.: Pomáhajú Dúbravke aj sebe samým. Práca ako terapia. In: Dúbravské noviny, č. 6/2017, s. 4-5.

Rok 2016
Mgr. Štanclová, L.: Športové hry DSS prof. Karola Matulaya. In: SOŠPg Bullova 2 (online). Dostupné na: https://psabuba.sk/clanok/1776-2015-16-matulay-sportove-hry, 2016.
Mgr. Lasabová, K.: Ty chodíš do školy, on bude chodiť tiež… In: Informácie ZPMP v SR, č. 1-2/2016, s. 8-10.

Rok 2015
Forgáč, E., Kralovič, M.: DSS prof. Karola Matulaya oslávil 33. narodeniny. In: Informácie ZPMP v SR, č. 5-6/2015 s. 20-22, 30.
Mgr. Kolláriková, Z.: Prof. MUDr. Karol Matulay, DrSc. In: Informácie ZPMP v SR, č. 1-2/2015, s. 23-24.

Rok 2014
Mgr. Krupová, J.: Zariadenie podporovaného bývania pri DSS prof. Karola Matulaya. In: Informácie ZPMP v SR, č. 1-2/2014, s. 28-29.

Rok 2013
Pekárová, A.: Ako to robia v DSS prof. Karola Matulaya Bratislava. In: Informácie ZPMP v SR, č. 3-4/2013, s. 11-18.
Polohová, A.: Aj tak budem hercom. In: Dúbravský spravodajca. Ročník VII, č. 9/2013, s. 16.

Rok 2012
Ing. Kruzslíková, E.: 30 rokov u „Matulayovcov“. In: Informácie ZPMP v SR, č. 5-6/2012 s. 3-4.
TASR: Kraj sa aktívne zapojil do Svetového dňa povedomia o autizme. In: SME Bratislava (online). Dostupné na: https://bratislava.sme.sk/c/6324395/kraj-sa-aktivne-zapojil-do-svetoveho-dna-povedomia-o-autizme.html, 2012.

Rok 2009
SITA: Súťaž v plávaní pre ľudí s mentálnym postihnutím. In: Bratislavské noviny (online). Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/sport/21203-ludia-s-mentalnym-postihnutim-budu-sutazit-v-plavani, 2009.