Vitajte na webstránke nášho zariadenia sociálnych služieb.
Pokrokové myšlienky v starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením rozvíjame už 40 rokov

Za ten čas sme zrealizovali veľa projektov, ktoré menili systém starostlivosti od opatrovateľstva k rozvíjaniu individuálnych schopností každého prijímateľa sociálnej služby. Z hľadiska histórie určite treba spomenúť niekoľko prvenstiev nášho zariadenia:
Prvé zariadenie denného typu pre malé deti na Slovensku. Dovtedy deti s mentálnym postihnutím, ktoré nenavštevovali školu, mali len dve možnosti, a to zostať s rodičom doma alebo dožiť svoj život v celoročnom veľkokapacitnom zariadení.
Zriadenie prvého diagnostického oddelenia (1. január 1986), kde sa na základe komplexnej diagnostiky mohla zabezpečiť cielená práca s každým dieťaťom podľa jeho potrieb a možností. Žiadne dieťa nebolo z programu vynechané, naopak, viac potrieb  znamenalo viac cielenej práce.
V roku 1991 sme otvorili prvú integrovanú triedu detí predškolského veku v našej republike, v ktorej sme začali overovať podmienky pre začlenenie detí s ťažkým zdravotným postihnutím do kolektívu zdravých detí.
Prvé chránené bývanie na Slovensku v Betánii v Senci vzniklo ako vtedajšia súčasť nášho „ústavu“.
V roku 1994 sme spustili projekt „Škola“, kde sme sa zameriavali na intenzívnejšiu prípravu prijímateľov sociálnej služby do života a na využitie ich pracovných schopností.
Práca s ľuďmi s poruchou autistického spektra vyústila v roku 1998 do zriadenia samostatného úseku autizmu, z ktorého v roku 2012 vzniklo špecializované zariadenie.
Od 1. augusta 2005  v našom zariadení funguje Regionálne diagnosticko-poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami, ktoré poskytuje fakultatívne služby v oblasti diagnostiky, terapie a vzdelávania zamestnancov.
Od 1. januára 2013 v zariadení podporovaného bývania na Hontianskej 16 poskytujeme bývanie pre 12 dospelých občanov s duševnými poruchami a poruchami správania, ku ktorým v lete 2013 pribudlo ďalších 12 ľudí s mentálnym postihnutím, a to v dome na Hontianskej 12.
Od 1. apríla 2021 sme začali poskytovať nový druh sociálnej služby, a to podporu samostatného bývania.
Individuálne plánovanie sa stalo súčasťou dennej  práce zamestnancov skôr, ako to stanovil zákon o sociálnych službách.
Dnes máme veľa zamestnancov, veľa budov a v nich veľa pozitívnej energie.
Víziou nás, zamestnancov, je sprevádzať prijímateľov sociálnej služby na ich ceste životom, ktorý sa niekedy viac, niekedy menej líši od života bežných ľudí. Je našou úlohou, spoločne s rodinou prijímateľa, objavovať aktivity, ponúkať terapie, záujmové krúžky či spoločenské a športové podujatia, pri ktorých dochádza k čo najširšej a najefektívnejšej sebarealizácii.
Obdobie pandémie poznačilo aj život v našom zariadení, ale nie v zlom! Memorandum pozitivity nám pripomenulo, že všetko je len také zlé, ako si to pripustíme…

Mgr. Jana Čajágiová
riaditeľka CSSpKM

Aktuality

Naše mesto 2024

S prichádzajúcim mesiacom jún sa každým rokom tešíme na … viac

Pozvánka na záhradnú slávnosť

Milí rodičia, kolegovia, rodinní príslušníci, kamaráti a priatelia,… viac

Náš jedálny lístok

 

08. – 14. 07. 2024

15. – 21. 07. 2024

Strategická vízia zamestnancov CSSpKM

Sprevádzať našich klientov
v ich vývine od raného detstva tak,

aby sa každý z nich s našou odbornou
i ľudskou pomocou a podporou

aktívne dopracoval
k vrcholu svojich možností

a zaradil sa do bežného života.

Máte podozrenie na autizmus, poruchu autistického spektra u vášho dieťatka?
Prvé príznaky + veľký prehľad, kde sa pýtať a hľadať pomoc v spolupráci s odborníkmi

Článok v magazíne Naj mama aj s našou psychologičkou Monikou Bárdošovou … viac