Vitajte na novej webstránke nie úplne nového zariadenia sociálnych služieb.
Pokrokové myšlienky v starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením rozvíjame už 40 rokov.
CSSpKM datuje svoju históriu od roku 1982.

Za ten čas sme zrealizovali veľa projektov, ktoré menili systém starostlivosti od opatrovateľstva k rozvíjaniu individuálnych schopností každého prijímateľa sociálnej služby. Z hľadiska histórie určite treba spomenúť niekoľko prvenstiev nášho zariadenia:

Prvé zariadenie denného typu pre malé deti na Slovensku. Dovtedy deti s mentálnym postihnutím, ktoré nenavštevovali školu, mali len dve možnosti, a to zostať s rodičom doma alebo dožiť svoj život v celoročnom veľkokapacitnom zariadení.
Zriadenie prvého diagnostického oddelenia (1. január 1986), kde sa na základe komplexnej diagnostiky mohla zabezpečiť cielená práca s každým dieťaťom podľa jeho potrieb a možností. Žiadne dieťa nebolo z programu vynechané, naopak, viac potrieb  znamenalo viac cielenej práce.
V roku 1991 sme otvorili prvú integrovanú triedu detí predškolského veku v našej republike, v ktorej sme začali overovať podmienky pre začlenenie detí s ťažkým zdravotným postihnutím do kolektívu zdravých detí.
Prvé chránené bývanie na Slovensku v Betánii v Senci vzniklo ako vtedajšia súčasť nášho „ústavu“.
V roku 1994 sme spustili projekt „Škola“, kde sme sa zameriavali na intenzívnejšiu prípravu prijímateľov sociálnej služby do života a na využitie ich pracovných schopností.
Práca s ľuďmi s poruchou autistického spektra vyústila v roku 1998 do zriadenia samostatného úseku autizmu, z ktorého v roku 2012 vzniklo špecializované zariadenie.
Od 1. augusta 2005  v našom zariadení funguje Regionálne diagnosticko-poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami, ktoré poskytuje fakultatívne služby v oblasti diagnostiky, terapie a vzdelávania zamestnancov.
Od 1. januára 2013 v zariadení podporovaného bývania na Hontianskej 16 poskytujeme bývanie pre 12 dospelých občanov s duševnými poruchami a poruchami správania, ku ktorým v lete 2013 pribudlo ďalších 12 ľudí s mentálnym postihnutím, a to v dome na Hontianskej 12.
Od 1. apríla 2021 sme začali poskytovať nový druh sociálnej služby, a to podporu samostatného bývania.

Individuálne plánovanie sa stalo súčasťou dennej  práce zamestnancov skôr, ako to stanovil zákon o sociálnych službách.

Dnes máme veľa zamestnancov, veľa budov a v nich veľa pozitívnej energie.
Víziou nás, zamestnancov, je sprevádzať prijímateľov sociálnej služby na ich ceste životom, ktorý sa niekedy viac, niekedy menej líši od života bežných ľudí. Je našou úlohou, spoločne s rodinou prijímateľa, objavovať aktivity, ponúkať terapie, záujmové krúžky či spoločenské a športové podujatia, pri ktorých dochádza k čo najširšej a najefektívnejšej sebarealizácii.

Obdobie pandémie poznačilo aj život v našom zariadení, ale nie v zlom! Memorandum pozitivity nám pripomenulo, že všetko je len také zlé, ako si to pripustíme… a tak sme napriek náročným časom objavili v sebe dostatok energie na vysporiadanie sa so zmenami a dnes sme rozhodnutí osláviť 40-tku v plnom prúde – spoločenskými aktivitami, výletom, výstavou, tímbuildingom a každodennými maličkosťami, ktorými si toto výročie pripomenieme.

40-tka nás bude sprevádzať po celý rok –
40 nových obrazov, 40 vyškolených zamestnancov, 40 vtáčích búdok, 40 dobrovoľníckych hodín, 40 nových rastliniek v záhrade, 40 nových receptov na varenie… budeme radi, keď sa pridáte aj Vy so svojim nápadom :o)

Mgr. Jana Čajágiová
riaditeľka CSSpKM

Aktuality

Návšteva u vojakov
Po skončení výstavy zOBRAZenie sme boli osobne odovzdať predané výrobky našim dobrovoľníkom – vojakom Čestnej stráže prezidentky SR … viac

Naša senzorická záhrada… viac

 Studňa, bylinková špirála, vodná hmla