VZN BSK č. 2/2023 + cenníkVZN BSK č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 31. 03. 2023

 

VZN BSK č. 4/2023 (integračné centrum) zo dňa 27. 06. 2023, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2023

 

Oznámenie o valorizácii úhrad (odkázanosť, bývanie) zo dňa 17. 01. 2024

 

VZN BSK č. 1/2024 (prepravná služba) zo dňa 16. 02. 2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2023

 

 

Cenník poskytovania sociálnej služby v CSSpKM od 01. 02. 2024