Čo je senzorická záhrada?Je to priestor, ktorého hlavným zameraním je zmyslový zážitok. Senzorická záhrada je navrhnutá tak, aby spájala ľudí s prírodou, pričom je postavená na permakultúrnych princípoch. Niektoré časti záhrady sú tiché miesta určené na upokojenie a relax, iné sú určené na stimuláciu, alebo na použitie v rámci terapeutických či vzdelávacích aktivít pre návštevníkov.

Pozývame Vás, aby ste skúmali, dotýkali sa, ovoniavali, počúvali a interagovali s predmetmi.  Čím viac zapojíte zmysly, tým sa vytvoria silnejšie a nezabudnuteľnejšie zážitky.

Naša senzorická záhrada obsahuje dve základné zóny, ktoré sú vzájomne prepojené:

  • Aktívna zóna (rozvoj zmyslového vnímania, získavanie pracovných zručností, poznávanie)
  • Relaxačná zóna (prechádzka, sedenie, hojdanie či stretnutia s priateľmi v príjemnom prostredí)

Relax a oddych: odtrhnite si rastlinku podľa svojej chuti, vychutnajte si jej chuť,  sadnite si na hojdačku či do altánku, alebo si ľahnite do hojdacej siete, ak chcete, môžete sa prechádzať. Započúvajte sa do zvukov našej záhrady a pozorujte život.

Veríme, že návšteva našej senzorickej záhrady sa stane pre Vás zmyslovým sviatkom.