Pozerajte sa v senzorickej záhrade (zrak)Mnohé farby nájdete na kvetoch v  Nekosenej lúčke a kvetinových záhonoch okolo altánku. Tiež v rôznorodých druhoch jedlých plodov ( maliny, jahody, muchovník, …).

Pozorujte lietajúci hmyz  a jeho život v hmyzích domčekoch.

Sledujte odkiaľ  –  kam letia motýle.

Pozorujte vtáky … bývajú v búdkach, chodia piť do napájadiel (druhy vtákov -straky, vrany, vrabce, sýkorky, sokoly …).

Rozoznávajte rôznorodý materiál v senzorickom chodníku.