DobrovoľníctvoAk máš chuť pomáhať či nájsť priestor, kde budeš potrebný, prijatý a využitý, ak potrebuješ nájsť hodnotu seba samého alebo si len tak vyplniť svoj voľný čas, príď medzi nás a rozšír naše rady ako dobrovoľník.

Dobrovoľník je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale môže získať osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti.
Od roku 2011 u nás funguje dobrovoľnícky program, v rámci ktorého každý záujemca o takúto formu spolupráce prechádza niekoľkými krokmi: vyplní dotazník, absolvuje vstupný pohovor, prostredníctvom seminárov sa oboznámi s dôležitými informáciami potrebnými k tejto práci a absolvuje exkurziu a prax. Na konci tohto procesu je podpísanie zmluvy a nájdenie tej správnej pozície a formy spolupráce.

Od 6. 11. 2013 sme zaregistrovaní v databáze Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC),

 a od 9. 9. 2014 sme zaregistrovaní v databáze Národného dobrovoľníckeho centra CARDO.


Milí naši dobrovoľníci.

Život v našom zariadení aj prostredníctvom Vás dostáva tú správnu príchuť.

Je pre nás veľkou cťou a obohatením, že ste medzi nami a že Vás smieme poznať.

Ste pre nás všetkých vzácni a neoceniteľní.

Dovoľte nám aj takto vyjadriť naše veľké

ĎAKUJEME!!!

Martin Buzalka

Od roku 2022 pomoc v skupine autistov, v záhrade, na akciách. 

Janko Živica

Od roku 2015 záhradnícke a pomocné práce. 

 

 Erik Stríž

Od roku 2014 športové aktivity, asistencia klientom, „muž pre všetko“.

Erikovi patrí špeciálne poďakovanie za výpomoc pri dokončovaní prezentačného DVD „hľADÁM ťa EVA“ pre naše Divadlo KAMKO.   

A tiež poďakovanie za tvorbu našej novej web stránky.