KontaktyCentrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01  Bratislava 

+421 2 643 62 508, +421 2 643 64 262
csspkm@csspkm.sk

Darovací účet:
SK20 8180 0000 0070 0047 2261 

 

 

Riaditeľka
Mgr. Jana Čajágiová
cajagiova@csspkm.sk, +421 948 292 626, +421 2 642 87 652
Mgr. Ingrid Bezáková – dočasne poverená na manažéra kvality
bezakova@csspkm.sk, +421 2 643 62 508
Mgr. Alena Forgáčová – sociálna pracovníčka v administratíve, koordinátorka dobrovoľníckej činnosti
forgacova@csspkm.sk, +421 2 643 64 262, +421 2 643 62 508
Mgr. Danuša Hudcovská – sociálna pracovníčka v administratíve
hudcovska@csspkm.sk, +421 2 643 64 262, +421 2 643 62 508

Úsek ekonomiky
Andrea Janebová – vedúca
janebova@csspkm.sk, +421 2 645 30 560, +421 2643 62 508
Jana Klempová – finančná účtovníčka
klempova@csspkm.sk, +421 2 643 62 508
PhDr. Róbert Ripka – personalista
ripka@csspkm.sk, +421 2 643 62 508
Elena Orthová – vedúca kuchyne
orthova@csspkm.sk, +421 948 180 811, +421 2 643 62 508

Domov sociálnych služieb
Mgr. Ondrej Molitoris – vedúci pre ambulantnú formu
molitoris@csspkm.sk, +421 948 335 973, +421 2 643 62 508
Mgr. Zuzana Knézelová – vedúca pre pobytovú formu
rocak@csspkm.sk, +421 902 216 875

Špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
Mgr. Ivana Kubinec Ďuranová – vedúca
kubincova@csspkm.sk, autisti@csspkm.sk, +421 948 119 616
Mgr. Ľubica Radičová – psychologička
radicova@csspkm.sk

Zariadenie podporovaného bývania
Mgr. Júlia Krupová – koordinátorka
krupova@csspkm.sk, +421 948 072 332
ZPB Hontianska 12  +421 2 534 10 281
ZPB Hontianska 16  +421 2 534 11 218

Podpora samostatného bývania
Mgr. Judita Kramárová – sociálna pracovníčka
kramarova@csspkm.sk, +421 902 215 466
pracovňa sociálnej pracovníčky: Hontianska 16, Bratislava
Utorok:  11.30 – 15.00
Štvrtok:   9.00 – 13.00 (v inom čase po dohovore)

Regionálne diagnosticko – poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami
ŽIADOSTI o vyšetrenie a diagnostiku posielajte na: rca@csspkm.sk !!!
Mgr. Monika Bárdošová – koordinátorka
bardosova@csspkm.sk, +421 911 211 744, +421 2 643 62 508
Mgr. Katarína Hollá – liečebná pedagogička
holla@csspkm.sk

Predsedníčka odborovej organizácie
Anna Huťová
hutova@csspkm.sk, +421 2 643 62 508