Komunikačné tabuľky (2014)

Vydané 19. septembra 2014 Zverejnil/a
  • Domov sociálnych služieb profesora Katola Matulaya požiadal Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na zakúpenie komunikačných tabuliek. Go Talk. Projekt bol úspešný a podarilo sa nám zakúpiť 2 kusy komunikačných tabuliek Go Talk 9+ a jednu komunikačnú tabuľku Go Talk 20+ a k nim potrebný program a príslušenstvo.
  • Tieto komunikačné pomôcky sú určené pre klientov s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorých komunikácia prostredníctvom reči je trvalo obmedzená.  Komunikačná tabuľka Go Talk je u takýchto klientov náhradou za hovorenú reč a umožňuje im vyjadriť sa a komunikovať so svojím okolím. Je to prenosné zariadenie napájané AA batériami, ktoré po stlačení príslušného políčka vysloví nahraté slovo, resp. výrok namiesto klienta.  Takýmto spôsobom pomáha nehovoriacim klientom komunikovať so svojím okolím následkom čoho je zlepšenie kvality ich života.