Divadlo KAMKO projekt Grundtvig

Vydané 15. augusta 2015 Zverejnil/a
  • V rokoch 2013 – 2015 sme boli zapojení do medzinárodného projektu Grundtvig: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov“ (DEpTh – Hĺbka).
  • Našimi partnermi v projekte boli dve organizácie z Nemecka a jedna z Českej republiky.

    Cieľom projektu bolo vzdelávanie účastníkov projektu (lektorov aj hercov) odborníkmi z oblasti divadla zo všetkých troch krajín.

    Výsledným produktom medzinárodného projektu bolo využitie  poznatkov z odborných workshopov v novej divadelnej hre, ktorú predvedli všetky divadelné kolektívy v roku 2015.

    Workshop, apríl 2014
    Workshop, marec 2015