„POD SPOLOČNOU STRECHOU“… (2016)

Vydané 5. mája 2016 Zverejnil/a
  • ... alebo "otvárame sa smerom k Vám". Rôznorodosť klientely využívajúcej sociálnu službu nás prinútilo stále viac sa otvárať smerom mimo naše zariadenie, k ľuďom z blízkeho i širšieho okolia, ktorého súčasťou sme aj my. Dôvodom prečo sme sa rozhodli uchádzať o podporu v Nadácii Markíza, je naša snaha postupne zatraktívniť a sprístupniť prostredie domova sociálnych služieb. Snaha aktívne sa zapojiť svojou troškou do skvalitnenia prostredia v našom okolí a v neposlednom rade snaha vyslať integračný impulz od nás. Sme si vedomí totiž toho, že aj my máme čo ponúknuť prostrediu a ľuďom v našom okolí.
  • Naše priestorové kapacity sú však nepostačujúce na to, aby sme to dokázali v rámci interiéru. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre stavbu prístrešku pred spoločenskou miestnosťou. Areál pred touto miestnosťou sa aktívne využíva na voľnočasové aktivity tak pre DSSpKM, ako aj pre verejnosť. Absentuje ale v ňom vhodné centrálne miesto v interiéri i exteriéri, pre ktorý by bol určený spomínaný prístrešok.
    Dôležitou súčasťou tohto projektu je i svojpomocná výroba prístrešku. Získané finančné prostriedky by sa použili výhradne na nákup materiálu potrebného na výstavbu prístrešku. Išlo by o drevo, spojovací a kotviaci materiál, krytina, náterový či ochranný materiál. Naším zámerom je využiť do veľkej miery pracovnú participáciu samotných vybraných mladých prijímateľov sociálnej služby. Totižto súčasťou nášho zariadenia je aj drevárska dielňa, v ktorej pracujú tí mladí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí majú vzťah k fyzickej práci. V súčasnosti sa nám ale nedarí zháňať dostatok materiálu pre prácu v dielni. Preto využívane všetky možnosti na ich aktívnu sebarealizáciu, akou je aj tento predkladaný projekt. Počas jeho realizácie by mohli prakticky využiť zručnosti nadobudnuté v drevárskej dielni. Ich participácia by zahŕňala celý proces od nákupu a prípravy materiálu, jeho úprave, ošetrení, až po prácu so stolárskym náradím k úplnému dokončeniu tejto malej stavby. Súčasťou práce by bolo aj zostrojenie 3 stolov a 6 lavíc, určených výhradne do prístrešku. Ich ľahká konštrukcia zabezpečí aj jednoduchý prenos v prípade potreby (uskladnenie, iná potreba).
    Zároveň sme si vedomí toho, že ak chceme naše vízie o sociálnej participácii, spomínané v úvode, dotiahnuť do konca, potrebujeme základnú podporu v podobe neveľkého množstva financií. Týmto vám chceme poďakovať, že prispievate svojím vkladom k tomu, aby sa tento svet stal krajším a lepším.

    Ďakujeme Nadácii Markíza za schválenie projektu a finančnú podporu.