Nadácia VW – zamestnanecký projekt (p. Dušan Knézel)

Vydané 13. mája 2019 Zverejnil/a

Pomáhame ďalej „Naj kolega“

Vďaka finančnej podpore od Nadácie VW sme v priestoroch bývania mohli zrealizovať demontáž zastaralých WC a následne aj potrubia, ktoré sa ukázalo byť tiež poškodené časom.  Zakúpili a namontovali sa zvýšené WC, čo veľmi pomohlo pri ťažšie mobilných klientoch. Demontoval sa starý sprchový kút a miesto neho sa osadilo ďalšie vyvýšené WC, čím sa dosiahlo komfortné obsluhovanie viacerých klientov súčasne.

Zároveň sa z iných zdrojov zakúpila hydraulická stolička, ktorá tiež výraznou mierou uľahčila prácu zamestnancov. Postupne sa ju naučili obsluhovať a klienti sa prestali báť, čo malo za následok pohodu a pokoj pri každodenných hygienických úkonoch.

Súčasné vybavenie zodpovedá štandardom sociálnej práce a pri dodržaní správnych odborných i ľudských  postupov sa tým zabezpečilo poskytovanie kvalitnej sociálnej služby individuálne pre každého klienta.

Z časopisu Svet pre zamestnancov Volswagen Slovakia č. 5/2019. (Dušan Knézel, lakovňa)

Text: J. Čajágiová, foto: Z. Knézelová