Výstava fotografií Deň krivých zrkadiel

Vydané 10. septembra 2021 Zverejnil/a
  • V jeden pekný jesenný deň 10. 09. 2021 sme prijali pozvanie na výstavu fotografií zobrazujúcich 15 rokov akcie Deň krivých zrkadiel pod názvom 15 rokov...radosti, lásky, porozumenia...
  • Organizátorom výstavy bolo ZPMP, autorom fotografií Boris Németh.  Výstava sa konala vonku na Vajanského nábreží.

    Na fotografiách sme spoznali aj niektorých kamarátov. Cestou späť cez Hviezdoslavovo námestie sme sa zastavili na výbornej zmrzline. Bol to príjemne strávený čas. Ďakujeme.

    Text a foto: A. Ščepánková