Svetový deň Downovho syndrómu

Vydané 21. marca 2023 Zverejnil/a
 • Deň Downovho syndrómu v CSSpKM patrí do trojice dní, kedy si výnimočnosť našich klientov zaslúži o trochu viac pozornosti. Najmä z radov bežných ľudí, s ktorými sa stretávame v okolí nášho zariadenia v Dúbravke. Dôležité je poznať svojich susedov :o)
 • Downov syndróm, epilepsia a porucha autistického spektra – 3 farebné dni naplnené rešpektom, úctou, ale aj úsmevom a dobrou náladou.
  Dnes sme začali dňom Downovho syndrómu.
  Do CSS prof. K. Matulaya prišli podporiť túto myšlienku deti zo susednej základnej školy.
  Inakosť je u nás štandard. Je to tak všade?
  Budeme radi, keď sa naša práca v prospech ľudí so zdravotným znevýhodnením zviditeľňuje aj takýmto spôsobom.

  Text a foto: J. Čajágiová