Faktúry 2012Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena Dodávateľ  Pozn.
4.1.2012 001/2012 Plyn 7,00 €  SPP, a.s. Bratislava
4.1.2012 002/2012  Plyn 199,00 €  SPP, a.s. Bratislava
4.1.2012 003/2012 Plyn  23,00 €  SPP, a.s. Bratislava
4.1.2012 004/2012  Potraviny 148,88 €  Rudolf Čerňan, Čakajovce
5.1.2012 005/2012  Potraviny 82,56 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
5.1.2012 006/2012  Potraviny 133,51 €  Rudolf Čerňan, Čakajovce
9.1.2012 007/2012  Poplatky za telef. 236,27 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
9.1.2012 008/2012  Potraviny 300,85 €  Rudolf Čerňan, Čakajovce
9.1.2012 009/2012  Poplatky za mobil 14,11 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
9.1.2012 010/2012  Poplatky za mobil 69,21 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
9.1.2012 011/2012  OLO 298,62 €  Hlavné mesto SR Bratislava
9.1.2012 012/2012  Voda z povrch.odtoku 28,98 €  BVS a.s. Bratislava
9.1.2012 013/2012  Voda z povrch.odtoku 28,98 €  BVS a.s. Bratislava
9.1.2012 014/2012  Voda z povrch.odtoku 58,99 €  BVS a.s. Bratislava
12.1.2012 017/2012 Potraviny 300,41 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
12.1.2012 018/2012  Elektr.energia 257,00 €  Západoslov.energ.a.s. Bratislava
13.1.2012 020/2012  Potraviny 78,56 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
13.1.2012 021/2012  Čistiace prostriedky 134,62 €  Bednárik Ľ.Sanit.technika  Bratislava
25.1.2012 023/2012 Potraviny 231,73 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
25.1.2012 025/2012  Potraviny 112,32 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
25.1.2012 026/2012  Potraviny 366,90 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
25.1.2012 028/2012  Pranie 105,91 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
25.1.2012 029/2012  Kancelárske potreby 120,48 €  LAMITEC s.r.o. Bratislava
25.1.2012 030/2012  Potraviny 141,72 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
25.1.2012 031/2012  Servis PC 012012 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
25.1.2012 032/2012  Potraviny 486,65 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
25.1.2012 033/2012  Potraviny 58,85 €  M+V s.r.o. Stupava
25.1.2012 034/2012  Potraviny 19,22 €  M+V s.r.o. Stupava
25.1.2012 035/2012  Potraviny 114,39 €  M+V s.r.o. Stupava
25.1.2012 036/2012  Potraviny 74,00 €  M+V s.r.o. Stupava
25.1.2012 037/2012  Potraviny 80,98 €  M+V s.r.o. Stupava
25.1.2012 038/2012  Potraviny 203,64 €  SEMEZ s.r.o. Svätý Jur
25.1.2012 039/2012  Vodné, stočné 13,06 €  BVS, a.s. Bratislava
25.1.2012 040/2012  Materiál na stupne víťazov 500,00 €  Roman Adámek Bratislava
25.1.2012 041/2012  Výroba stupňov víťazov 441,00 €  Roman Adámek Bratislava
7.2.2012 042/2012  Potraviny 431,93 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
7.2.2012 043/2012  Elektromontážne práce 288,18 €  Ladislav Gyori TRIAX ELEKTRO
7.2.2012 044/2012  SL na chladenú stravu 664,80 €  SLOVGAST SD Bratislava
7.2.2012 045/2012 Vodné, stočné 75,08 €  BVS a.s. Bratislava
7.2.2012 046/2012  Vodné, stočné 84,43 €  BVS a.s. Bratislava
7.2.2012 047/2012  Vodné, stočné 147,76 €  BVS a.s. Bratislava
30.1.2012 049/2012  GL 012012 184,28 €  Edenred s.r.o. Bratislava
7.2.2012 050/2012  Potraviny 126,27 €  M+V s.r.o. Stupava
7.2.2012 051/2012  Potraviny 375,01 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
30.1.2012 052/2012  Poplatky za mobil 71,50 €  SLOVAK TELECOM a.s. Bratislava
7.2.2012 053/2012  Elektr.energia 75,03 €  Západosl.energetika Bratislava
7.2.2012 054/2012  Potraviny 163,41 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
7.2.2012 055/2012  Potraviny 272,72 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
7.2.2012 056/2012  Oprava a montáž chladničky 158,00 €  Martin Hergott Bratislava
7.2.2012 057/2012  Kancelárske potreby 47,98 €  Lamitec s.r.o. Bratislava
7.2.2012 058/2012  Elektr.energia 75,03 €  ZSE Energia a.s. Bratislava
7.2.2012 059/2012  Plyn 7,00 €  SPP a.s. Bratislava
7.2.2012 060/2012  Plyn 192,00 €  SPP a.s. Bratislava
7.2.2012 061/2012  Plyn  23,00 €  SPP a.s. Bratislava
7.2.2012 062/2012  Poplatky za telef.  229,70 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
7.2.2012 063/2012  Potraviny 430,58 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
15.2.2012 064/2012  Potraviny 79,68 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
15.2.2012 065/2012  Potraviny 378,02 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
15.2.2012 066/2012  OLO 298,62 €  Hlavné mesto SR Bratislava
15.2.2012 067/2012 Voda z povrch.odtoku 33,50 €  BVS a.s. Bratislava
15.2.2012 068/2012  Voda z povrch.odtoku 33,50 €  BVS a.s. Bratislava
15.2.2012 069/2012  Voda z povrch.odtoku 66,98 €  BVS a.s. Bratislava
15.2.2012 070/2012  Vodné, stočné 13,06 €  BVS a.s. Bratislava
15.2.2012 071/2012  Stravovanie 45,60 €  BINI reštaurácia Šenkvice
15.2.2012 072/2012  Čistiace prostr. 178,39 €  Bednárik Ľuboš Sanitárna technika Bratislava
15.2.2012 073/2012  Potraviny 110,02 €  M+V s.r.o. Stupava
15.2.2012 074/2012  Potraviny 94,49 €  M+V s.r.o. Stupava
15.2.2012 075/2012  Potraviny 158,58 €  M+V s.r.o. Stupava
15.2.2012 076/2012  Poplatky za mobil 14,11 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
20.2.2012 077/2012  Poplatky za mobil 70,92 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
15.2.2012 078/2012 Potraviny 104,36 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
15.2.2012 079/2012  Potraviny 236,28 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
15.2.2012 081/2012  Kanc.potreby 60,64 €  LAMITEC s.r.o. Bratislava
15.2.2012 082/2012  Pranie 31,70 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
15.2.2012 083/2012  Potraviny 457,58 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
15.2.2012 084/2012  Potraviny 102,60 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
17.2.2012 085/2012  Zameranie stavu 260,00 €  DOMOV Ing. Arch.Hojsík Bratislava
20.2.2012 086/2012  Poplatky za mobil 81,92 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
6.3.2012 087/2012  Potraviny 46,80 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
6.3.2012 088/2012  Potraviny 122,87 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
6.3.2012 089/2012  Potraviny 116,14 €  M+V s.r.o. Stupava
6.3.2012 090/2012  Potraviny 49,44 €  M+V s.r.o. Stupava
6.3.2012 091/2012  Potraviny 126,10 €  M+V s.r.o. Stupava
6.3.2012 092/2012  Potraviny 101,75 €  M+V s.r.o. Stupava
6.3.2012 093/2012  Potraviny 88,54 €  M+V s.r.o. Stupava
6.3.2012 094/2012  Potraviny 74,20 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
6.3.2012 095/2012  Potraviny 195,70 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
12.3.2012 096/2012  Potraviny 78,00 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
6.3.2012 097/2012  Potraviny 50,40 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
6.3.2012 098/2012  Potraviny 652,90 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
12.3.2012 099/2012  Oprava veľkokuchynského zariadenia 304,11 €  Ján Gróf Bratislava
2.3.2012 100/2012  Gastrolístky 184,28 €  Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
6.3.2012 101/2012  Vodné, stočné 75,08 €  BVS a.s. Bratislava
6.3.2012 102/2012  Vodné, stočné 152,34 €  BVS a.s. Bratislava
6.3.2012 103/2012  Vodné, stočné 104,46 €  BVS a.s. Bratislava
12.3.2012 104/2012  Potraviny 201,46 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
6.3.2012 105/2012  Potraviny 70,20 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
6.3.2012 106/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
12.3.2012 107/2012  Teplo 313,80 €  Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava
19.3.2012 108/2012  Potraviny 106,40 €  SEMEZ J.Z. s.r.o. Svätý Jur
12.3.2012 109/2012  Čistiace prostriedky 183,53 €  Bednárik Ľuboš, Sanitárna technika, Bratislava
19.3.2012 110/2012  Potraviny 296,44 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
12.3.2012 111/2012 Poplatky za telef. 231,64 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
12.3.2012 112/2012  Plyn 181,00 €  SPP a.s. Bratislava
12.3.2012 113/2012  Plyn 7,00 €  SPP a.s. Bratislava
12.3.2012 115/2012  Potraviny 97,30 €  M+V s.r.o. Stupava
19.3.2012 116/2012  Potraviny 174,48 €  M+V s.r.o. Stupava
19.3.2012 117/2012  Potraviny 29,60 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
19.3.2012 118/2012  Potraviny 165,74 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
12.3.2012 119/2012  OLO 265,44 €  Hlavné mesto SR Bratislava
19.3.2012 120/2012  Poplatky za mobil 14,11 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
19.3.2012 121/2012  Poplatky za mobil 71,96 €  SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
26.3.2012 123/2012  Voda z povrch.odtoku 31,43 €  BVS a.s. Bratislava
26.3.2012 124/2012  Voda z povrch.odtoku 31,43 €  BVS a.s. Bratislava
26.3.2012 125/2012  Voda z povrch.odtoku 62,84 €  BVS a.s. Bratislava
22.3.2012 126/2012  Teplo 2066,20€  Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava
26.3.2012 127/2012  Tonery 310,32 €  AWAX s.r.o. Bratislava
13.3.2012 128/2012  Ubytovanie 310,00 €  Michal Held – U Srnčíka Bratislava
26.3.2012 129/2012  Logitech wireles mouse 27,60 €  AWAX s.r.o. Bratislava
26.3.2012 130/2012  Vodné, stočné 23,89 €  BVS a.s. Bratislava
15.3.2012 131/2012 Kurz opatrovania 100,00 €  VaV s.r.o. Prešov
3.4.2012 132/2012  Potraviny 133,25 €  SEMEZ s.r.o. Svätý Jur
3.4.2012 133/2012  Potraviny 157,70 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
3.4.2012 134/2012  Potraviny 248,60 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
19.3.2012 135/2012  Potraviny 53,28 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
3.4.2012 136/2012  Potraviny 50,40 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
26.3.2012 137/2012  Elektr.energia 75,03 €  Západosl.energetika Energia a.s. Bratislava
3.4.2012 138/2012  Potraviny 273,38 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
3.4.2012 139/2012  Potraviny 41,74 €  M+V s.r.o. Stupava
3.4.2012 140/2012  Potraviny 139,34 €  M+V s.r.o. Stupava
26.3.2012 141/2012 Pranie 60,50 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
3.4.2012 142/2012  Potraviny 189,70 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
3.4.2012 143/2012  Potraviny 73,20 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
4.4.2012 144/2012  Potraviny 177,65 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
4.4.2012 145/2012  Potraviny 95,87 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
12.4.2012 146/2012  Ubytovanie 200,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
12.4.2012 147/2012  Strava 200,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
12.4.2012 148/2012  Ubytovanie 760,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
12.4.2012 149/2012  Strava 760,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
13.4.2012 150/2012  Vyúčtovanie plynu 3557,08 €  SPP a.s. Bratislava
13.4.2012 151/2012  Čistiace prostriedky 186,20 €  Bednárik Ľuboš, Sanitárna technika Bratislava
3.4.2012 152/2012  Potraviny 77,79 €  M+V s.r.o. Stupava
4.4.2012 153/2012  Potraviny 642,94 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
3.4.2012 154/2012  Potraviny 21,60 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
3.4.2012 155/2012 Gastrolístky 187,31 €  Edenred s.r.o. Bratislava
4.4.2012 156/2012  Potraviny 119,44 €  M+V s.r.o. Stupava
13.4.2012 157/2012  Vyúčtovanie plynu 76,30 €  SPP a.s., Bratislava
13.4.2012 158/2012 Vyúčtovanie plynu 2,33 €  SPP a.s., Bratislava
4.4.2012 159/2012  Vodné, stočné 75,08 €  BVS a.s. Bratislava
13.4.2012 160/2012  Vyúčtovanie plynu 6,81 €  SPP a.s., Bratislava
13.4.2012 161/2012  Vyúčtovanie plynu 0,16 €  SPP a.s., Bratislava
4.4.2012 162/2012  Potraviny 53,28 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
4.4.2012 163/2012  Potraviny 109,66 €  M+V s.r.o. Stupava
4.4.2012 164/2012  Potraviny 58,34 €  M+V s.r.o. Stupava
12.4.2012 165/2012  Potraviny 50,60 €  M+V s.r.o. Stupava
12.4.2012 166/2012  Potraviny 36,64 €  M+V s.r.o. Stupava
12.4.2012 167/2012  Potraviny 90,31 €  M+V s.r.o. Stupava
12.4.2012 168/2012  Potraviny 259,60 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
20.4.2012 169/2012  Plyn 7,00 €  SPP a.s. Bratislava
20.4.2012 170/2012  Plyn 99,00 €  SPP a.s. Bratislava
20.4.2012 171/2012  Plyn 20,00 €  SPP a.s. Bratislava
12.4.2012 172/2012  Centralizovaná ochrana 376,38 €  JAZASPOL s.r.o. Bratislava
4.4.2012 173/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
20.4.2012 174/2012  Potraviny 157,81 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
20.4.2012 175/2012  Potraviny 288,79 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
20.4.2012 177/2012  Vodné, stočné 106,64 €  BVS a.s. Bratislava
20.4.2012 178/2012  Vodné, stočné 145,81 €  BVS a.s. Bratislava
20.4.2012 179/2012  Elektr.energia 75,03 €  ZSE Energia a.s. Bratislava
12.4.2012 181/2012  Potraviny 239,40 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
20.4.2012 182/2012  OLO 298,62 €  Hlavné mesto SR Bratislava
20.4.2012 183/2012  Voda z povrchového odtoku 67,19 €  BVS a.s. Bratislava
20.4.2012 184/2012  Voda z povrchového odtoku 33,59 €  BVS a.s. Bratislava
20.4.2012 185/2012 Voda z povrchového odtoku 33,59 €  BVS a.s. Bratislava
12.4.2012 186/2012 Poplatky za mobil 14,11 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
12.4.2012 187/2012  Poplatky za mobil 67,76 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
26.4.2012 188/2012 Potraviny 360,07 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
7.5.2012 189/2012  Potraviny 83,43 €  Semez JZ s.r.o. Svätý Jur
26.4.2012 190/2012  Vodné, stočné 23,89 €  BVS a.s. Bratislava
26.4.2012 192/2012  Potraviny 126,11 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
20.4.2012 193/2012  Potraviny 65,40 €  SNIEŽIK s.r.o. Nitra
26.4.2012 194/2012  Potraviny 152,35 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
20.4.2012 195/2012  Lístky na chladenú stravu 675,00 €  Slovgast, s.d. Bratislava
26.4.2012 197/2012  Pranie 65,67 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
7.5.2012 198/2012 Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
7.5.2012 199/2012  Potraviny 105,86 €  Šemez JZ s.r.o. Svätý Jur
7.5.2012 200/2012  Potraviny 409,22 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
7.5.2012 201/2012  Potraviny 617,45 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
26.4.2012 202/2012  Potraviny 72,89 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
26.4.2012 203/2012  Potraviny 42,64 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
26.42012 204/2012  Potraviny 136,72 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
7.5.2012 205/2012 Potraviny 52,56 €  Sniežik s.r.o. Nitra
7.5.2012 206/2012  Potraviny 42,97 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
7.5.2012 207/2012  Potraviny 448,15 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
7.5.2012 208/2012  Potraviny 79,15 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
7.5.2012 209/2012  Potraviny 87,00 €  Sniežik s.r.o. Nitra
2.5.2012 210/2012  Gastrolístky 178,24 €  Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
7.5.2012 211/2012  Vodné, stočné 75,08 €  BVS a.s. Bratislava
11.5.2012 212/2012  Potraviny 58,69 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
2.5.2012 213/2012  Poplatky za mobil 15,43 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
2.5.2012 214/2012  Poplatky za mobil 17,30 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
11.5.2012 215/2012  Potraviny 327,25 €  Rudolf Čerňan Čakajovce
11.5.2012 216/2012  Plyn 38,00 €  SPP a.s. Bratislava
11.5.2012 217/2012  Plyn 20,00 €  SPP a.s. Bratislava
11.5.2012 218/2012  Plyn 7,00 €  SPP a.s. Bratislava
11.5.2012 219/2012  Vodné, stočné 137,11 €  BVS a.s. Bratislava
11.5.2012 220/2012  Vodné, stočné 169,75 €  BVS a.s. Bratislava
17.5.2012 221/2012  Potraviny 113,03 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
11.5.2012 222/2012  Potraviny 88,60 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
11.5.2012 223/2012  Čistiace prostriedky 195,76 €  Bednárik Ľ., Sanitárna technika Bratislava
11.5.2012 224/2012  Popl.za pevné linky, Internet 237,58 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
11.5.2012 225/2012  Potraviny 61,42 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
17.5.2012 226/2012  Potraviny 101,64 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
11.5.2012 227/2012 Elektr.energia 75,03 €  ZSE Energia a.s. Bratislava
11.5.2012 228/2012 Tréning trénerov na štandardy kvality  360,00 €  Rada pre poradenstvto v SP Bratislava
11.5.2012 229/2012 Potraviny  97,18 €  Mgr. Achbergerová Bernolákovo
11.5.2012 230/2012 Popl. za mobil  14,11 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
11.5.2012 231/2012 Popl. za mobil 74,93 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
17.5.2012 232/2012  Potraviny 62,48 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
17.5.2012 233/2012 Potraviny 70,31 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
11.5.2012 234/2012  Potraviny 118,34 €  Berto s.r.o. Vysoká pri Morave
17.5.2012 235/2012  OLO 265,44 €  Hlavné mesto SR Bratislava
17.5.2012 236/2012  Voda z povrchového odtoku 32,51 €  BVS a.s. Bratislava
17.5.2012 237/2012  Voda z povrchového odtoku 32,51 €  BVS a.s. Bratislava
17.5.2012 238/2012  Voda z povrchového odtoku 65,02 €  BVS a.s. Bratislava
17.5.2012 239/2012  Tonery 206,65 €  AWAX s.r.o. Bratislava
23.5.2012 240/2012  Potraviny 38,30 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
17.5.2012 241/2012  Potraviny 156,20 €  Mgr. Achbergerová Bernolákovo
29.5.2012 242/2012  Potraviny 98,58  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
23.5.2012 243/2012  Kancelárske potreby 161,62 €  ŠEVT a.s. Bratislava
17.5.2012 244/2012  Čistiace potreby 45,85 €  Ľuboš Bednárik Sanitárna technika Bratislava
23.5.2012 245/2012  PC, klávesnica, myš 478,80 €  AWAX s.r.o. Bratislava
17.5.2012 246/2012  Potraviny 66,29 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
29.5.2012 247/2012  Potraviny 338,90 €  Bohuš Šesták – Veľkosklad Galanta
23.5.2012 248/2012  Poplatky za mobil 14,46 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
23.5.2012 249/2012  Vodné, stočné 23,89 €  BVS a.s. Bratislava
23.5.2012 250/2012  Vyúčtovanie tepla 977,54 €  Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava
23.5.2012 251/2012  Pranie 63,21 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
23.5.2012 252/2012  Potraviny 62,44 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
23.5.2012 253/2012  Čist.prostr. 66,82 €  Ľ.Bednárik Sanitárna technika Bratislava
29.5.2012 254/2012  Potraviny 91,32 €  KIPA, s.r.o. Krakovany
23.5.2012 255/2012  Potraviny 41,30 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
29.5.2012 256/2012  Potraviny 158,34 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
29.5.2012 257/2012  Potraviny 82,51 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
7.6.2012 258/2012  Potraviny 42,50 €  Bohuš Šesták, Veľkosklad Galanta
7.6.2012 259/2012  Potraviny 138,44 €  Semez JZ, Svätý Jur
23.5.2012 260/2012 Komunikácia a tímová spolupráca 360,00 €  CUP Systems, s.r.o. Bratislava
7.6.2012 261/2012  Potraviny 166,42 €  Mgr. Emília Achbergerová, Bernolákov
7.6.2012 262/2012  Servis PC 052012 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
29.5.2012 263/2012  Nastavenie anal.tel.ústredne 66,90 €  SPELEX s.r.o. Bratislava
7.6.2012 264/2012 Vodné, stočné 75,08 €  BVS a.s. Bratislava
7.6.2012 265/2012  Stravné lístky na chladenú stravu 394,80 €  SLOVGAST SD Bratislava
7.6.2012 266/2012  Tlač materiálov GENIÁLNY AMEDEO 79,20 €  J. Gerthofer, Kníhtlač Zohor
7.6.2012 267/2012  Oprava váh 132,00 €  Ján Žilavý Bratislava
29.5.2012 268/2012  Doména dsspkm.sk 93,96 €  Websupport, s.r.o. Bratislava
7.6.2012 269/2012  Potraviny 94,33 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
7.6.2012 270/2012  Potraviny 119,23 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
13.6.2012 271/2012  Potraviny 156,92 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
7.6.2012 272/2012  Potraviny 82,97 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
7.6.2012 273/2012  Potraviny 54,64 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
7.6.2012 274/2012  Potraviny 306,47 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
7.6.2012 275/2012  Vodné, stočné 117,52 €  BVS a.s. Bratislava
7.6.2012 276/2012  Vodné, stočné 137,11 €  BVS a.s. Bratislava
7.6.2012 277/2012  Potraviny 117,00 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
13.6.2012 278/2012 Potraviny 76,56 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
7.6.2012 279/2012  Lektorské zabezpečenie a príprava študijného materiálu pre účastníkov tréningu –  Komunikácia a tímová spolupráca 360,00 €  CUP Systems, s.r.o. Bratislava
20.6.2012 280/2012   Potraviny 131,29 €  SEMEZ JZ s.r.o. Bratislava
13.6.2012 281/2012  Potraviny 278,71 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
13.6.2012 282/2012  Čistiace prostriedky 46,38 €  Bednárik Ľuboš, Sanitárna technika Bratislava
13.6.2012 283/2012  Potraviny 146,44 €  Pavol Kováčik ATRA Bratislava
13.6.2012 284/2012  Plyn  16,00 €  SPP Bratislava
13.6.2012 285/2012  Plyn 7,00 €  SPP Bratislava
13.6.2012 286/2012  Plyn 20,00 €  SPP Bratislava
13.6.2012 287/2012  Fotografovanie portrétov a aktivít 94,00 €  triaxis s.r.o. Bratislava
13.6.2012 288/2012  Poplatky za telef.a Internet 234,06 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
13.6.2012 289/2012  Potraviny 98,26 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
20.6.2012 290/2012 Potraviny 149,06 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
20.6.2012 291/2012  OLO 331,80 €  Hlavné mesto SR Bratislava
20.6.2012 292/2012  Elektr.energia 75,03 €  ZSE Energia, a.s. Bratislava
13.6.2012 293/2012  Potraviny 96,53 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
21.6.2012 294/2012 Chladená strava 206,01 €  SLOVGAST, SD Bratislava
25.6.2012 295/2012  Tréning „Hodnotenie výkonu a hodnotiaci rozhovor“ 300,00 €  Coachingplus, OZ Bratislava
29.6.2012 297/2012  Potraviny 98,66  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
13.6.2012 298/2012  Potraviny 72,01 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
21.6.2012 299/2012 Poplatky za mobil 77,34 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
20.6.2012 300/2012 Popl.za mobil 14,11 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
20.6.2012 301/2012  Zrážky 67,19 €  BVS, a.s. Bratislava
20.6.2012 302/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
20.6.2012 303/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
21.6.2012 304/2012  Vodné, stočné 23,89 €  BVS, a.s. Bratislava
29.6.2012 305/2012  Potraviny 160,78 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
29.6.2012 306/2012  Potraviny 75,01 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
29.6.2012 307/2012  Potraviny 321,59 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
20.6.2012 308/2012   Overenie váh 99,00 €  Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica
20.6.2012 309/2012   Pranie 25,66 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
20.6.2012 310/2012   Potraviny 81,80 €  Združenie ZEMIAK, s.r.o. Bratislava
3.7.2012 311/2012   Výukové CD „Jak dobrře individuálně plánovat“ 44,40 €  Mgr. Jiří Sobek Praha
20.6.2012 313/2012   Servis osobného motorového vozidla 165,30 €  Auto Valušek s.r.o. Bratislava
20.6.2012 314/2012   Murárske práce spojené s opravou múrika 424,85 €  Miroslav Hrenák Bytča
29.6.2012 315/2012 Potraviny 96,64 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
29.6.2012 316/2012  Potraviny 253,19 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
17.7.2012 317/2012 Potraviny 80,75 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
29.6.2012 318/2012  Potraviny 104,36 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
9.7.2012 319/2012 Potraviny 135,18 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
29.6.2012 320/2012  Čistiace prostriedky 182,63 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
29.6.2012 321/2012  Potraviny 335,06 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
9.7.2012 323/2012  Potraviny 231,01 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
9.7.2012 324/2012  Potraviny 180,55 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
29.6.2012 325/2012  Potraviny 69,63 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
9.7.2012 326/2012  Potraviny 73,04 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
29.6.2012 327/2012  Ubytovanie pre 10 osôb 200,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
29.6.2012 328/2012  Strava pre 10 osôb 200,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
29.6.2012 329/2012  Strava pre 38 osôb 760,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
29.6.2012 330/2012 Ubytovanie pre 38 osôb 760,00 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
9.7.2012 331/2012  Potraviny 427,30 €  Bohuš Šesták – Veľkosklad Galanta
9.7.2012 332/2012  Potraviny 75,14 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
9.7.2012 333/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
9.7.2012 334/2012  Tonery 124,12 €  AWAX s.r.o. Bratislava
9.7.2012 335/2012  Potraviny 48,52 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
9.7.2012 336/2012  Gastrolístky 172,19 €  Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
9.7.2012 337/2012  Potraviny 206,00 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
17.7.2012 338/2012  Potraviny 65,19 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
9.7.2012 339/2012  Vodné, stočné 117,52 €  BVS a.s. Bratislava
9.7.2012 340/2012  Vodné, stočné 245,93 €  BVS a.s. Bratislava
9.7.2012 341/2012 Vodné, stočné 75,08 €  BVS a.s. Bratislava
17.7.2012 342/2012  Služby centralizovanej ochrany 376,38 €  JAZASPOL s.r.o. Bratislava
9.7.2012 343/2012  Plyn 7,00 €  SPP a.s. Bratislava
9.7.2012 344/2012  Plyn 15,00 €  SPP a.s. Bratislava
9.7.2012 345/2012  Plyn 20,00 €  SPP a.s. Bratislava
17.7.2012 346/2012  Potraviny 75,65 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
9.7.2012 347/2012  Potraviny 173,90 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
17.7.2012 348/2012 Potraviny 64,20 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
17.7.2012 349/2012  Elektrická energia 75,03 €  ZSE Energia a.s. Bratislava
17.7.2012 350/2012  Poplatky za telef. a Internet 210,78 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
17.7.2012 351/2012  OLO 265,44 €  HM SR Bratislava
17.7.2012 352/2012  Zrážky 32,51 €  BVS a.s. Bratislava
17.7.2012 353/2012  Zrážky 32,51 €  BVS a.s. Bratislava
17.7.2012 354/2012  Zrážky 65,02 €  BVS a.s. Bratislava
17.7.2012 355/2012  Čistiace prostriedky 98,50 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
17.7.2012 356/2012  Potraviny 88,30 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
17.7.2012 357/2012  Potraviny 50,05 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
17.7.2012 358/2012  Potraviny 51,44 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
2.8.2012 359/2012  Potraviny 105,64 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
17.7.2012 360/2012  Poplatky za mobil 14,11 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
17.7.2012 361/2012  Poplatky za mobil 71,97 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
24.7.2012 362/2012  Vyúčtovanie tepla 320,15 €  Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava
15.8.2012 363/2012  Potraviny 53,11 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
2.8.2012 364/2012  Technický posudok na veľkokuchynské zariadenie 26,13 €  Martin Tretina Pezinok
24.7.2012 365/2012  Potraviny 94,25 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
24.7.2012 366/2012  Pranie 81,27 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
2.8.2012 367/2012  Potraviny 113,46 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
24.7.2012 368/2012 Vodné, stočné 23,89 €  BVS a.s. Bratislava
24.7.2012 369/2012  Čistiace prostriedky 223,07 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
2.8.2012 370/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
24.7.2012 371/2012  Poplatky za mobil 10,96 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
1.8.2012 372/2012  Matrace 1799,90 €  WESKO, s.r.o. Praha
2.8.2012 373/2012  Tepovanie kobercov 35,- €  Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava
25.7.2012 374/2012  Koberec +  lemovka 146,26 €  BRENO s.r.o. Bratislava
2.8.2012 375/2012  Vodné, stočné 119,70 €  BVS, a.s. Bratislava
2.8.2012 376/2012  Vodné, stočné 137,11 €  BVS, a.s. Bratislava
28.8.2012 377/2012  Ubytovanie, strava 87,13 €  Škola v prírode Moravský Svätý Ján
2.8.2012 378/2012  Prenájom seminárnej miestnosti 30,00 €  Betánia Senec n.o.
2.8.2012 379/2012  Chladená strava 292,49 €  SLOVGAST, SD Bratislava
2.8.2012 380/2012  Chladená strava 289,34 €  SLOVGAST, SD Bratislava
9.8.2012 381/2012  Poplatky za plyn 15,00 €  SPP a.s. Bratislava
9.8.2012 382/2012  Poplatky za plyn 7,00 €  SPP a.s. Bratislava
9.8.2012 383/2012  Poplatky za plyn 20,00 €  SPP a.s. Bratislava
15.8.2012 385/2012  Tlačiareň Lexmark 70,00 €  AWAX s.r.o. Bratislava
16.8.2012 386/2012 Elektr. energia 75,03 €  ZSE Energia, a.s. Bratislava
15.8.2012 387/2012 OLO 298,62 €  Hlavné mesto SR Bratislava
15.8.2012 388/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
15.8.2012 389/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
15.8.2012 390/2012  Zrážky 67,19 €  BVS, a.s. Bratislava
15.8.2012 391/2012  Popl.za mobil 75,68 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
15.8.2012 392/2012  Popl.za mobil 14,11 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
15.8.2012 393/2012  Potraviny 81,45 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
15.8.2012 394/2012  Potraviny 59,03 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
15.8.2012 395/2012  Potraviny 72,39 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
16.8.2012 396/2012  Potraviny 177,16 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
16.8.2012 397/2012  Vyúčt.tepla 256,33 €  Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava
16.8.2012 398/2012  Vodné, stočné 23,89 €  BVS, a.s. Bratislava
16.8.2012 399/2012  Tonery 284,28 €  AWAX, s.r.o.. Bratislava
16.8.2012 400/2012  Potraviny 611,72 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
15.8.2012 401/2012  Koberce 235,82 €  KORATEX a.s. Bratislava
16.8.2012 402/2012  Rukavice gumenné, jednorázové 20,39 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
16.8.2012 403/2012  Popl. za pevné linky + Internet 200,00 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
23.8.2012 404/2012 Kancelárske potreby 127,79 €  Lamitec, s.r.o. Bratislava
23.8.2012 405/2012  Potraviny 79,04 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
23.8.2012 406/2012  Popl.za mobil 10,96 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
28.8.2012 407/2012  Potraviny 79,75 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
23.8.2012 408/2012  Pranie 40,79 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
23.8.2012 409/2012  Potraviny 54,01 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
23.8.2012 410/2012 Koberec 426,16 €  BRENO s.r.o. Bratislava
7.9.2012 411/2012  Potraviny 78,76 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
28.8.2012 412/2012  Potraviny 611,03 €  KIPA s.r.o. Krakovany
28.8.2012 413/2012  Potraviny 44,94 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
7.9.2012 414/2012  Potraviny 161,76 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
28.8.2012 415/2012  Čistiace prostriedky 132,97 €  Bednárik Ľuoš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
7.9.2012 416/2012  Vodné, stočné 63,13 €  BVS, a.s. Bratislava
28.8.2012 417/2012  Okenné sieťky – 2 ks 48,08 €  KALYPSO SK s.r.o. Bratislava
28.8.2012 418/2012  PVC podlaha Rolston 4M Peru 210,96 €  JUTEX Slovakia s.r.o. Bratislava
28.8.2012 419/2012  Potraviny 48,91 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
7.9.2012 420/2012  Potraviny 83,44 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
28.8.2012 421/2012  Dvojdrez 354,00 €  GastroRex s.r.o. Bratislava
28.8.2012 422/2012 Obedy 84,00 €  DSS pre deti a RS ROSA Bratislava
7.9.2012 423/2012  Potraviny 85,99 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
7.9.2012 424/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX sr.o. Bratislava
7.9.2012 425/2012  Potraviny 86,36 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
7.9.2012 426/2012  Inzercia 34,56  region PRESS, s.r.o. Trnava
7.9.2012 427/2012  Gastrolístky 312,41 €  Edenred s.r.o. Bratislava
7.9.2012 428/2012  Potraviny 36,86 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
7.9.2012 429/2012  Potraviny 171,88 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
7.9.2012 430/2012  Vodné, stočné 45,70 €  BVS, a.s. Bratislava
7.9.2012 431/2012 Vodné, stočné 97,94 €  BVS, a.s. Bratislava
7.9.2012 432/2012 Potraviny 122,23 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
13.9.2012 433/2012  Potraviny 93,91 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
13.9.2012 434/2012  Potraviny 356,78 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
13.9.2012 435/2012  Plyn 20,00 €  SPP, a.s. Bratislava
13.9.2012 436/2012  Plyn 7,00 €  SPP, a.s. Bratislava
13.9.2012 437/2012  Plyn 31,00 €  SPP, a.s. Bratislava
19.9.2012 438/2012  Popl.za telef.a Internet 235,13 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
19.9.2012 439/2012  Potraviny 85,21 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
7.9.2012 440/2012 Potraviny 168,42 €  Združenie ZEMIAK s.r.o.. Bratislava
13.9.2012 441/2012  Elektr.energia 75,03 €  ZSE Energia, a.s. Bratislava
13.9.2012 442/2012  Potraviny 50,64 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
13.9.2012 444/2012  Potraviny 237,15 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
13.9.2012 445/2012  OLO 298,62 €  Hlavné mesto SR Bratislava
13.9.2012 446/2012  Chladená strava 321,30 €  SLOVGAST, s.d. Bratislava
13.9.2012 447/2012  Popl.za mobil 14,11 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
13.9.2012 448/2012  Popl.za mobil 68,59 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
19.9.2012 449/2012  Zrážky 67,19 €  BVS, a.s. Bratislava
19.9.2012 450/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
19.9.2012 451/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
13.9.2012 452/2012  Kontroly požiarnych vodovodov 37,20 €  Róbert Ladecký – FIRECONTROL Trnava
13.9.2012 453/2012 Potraviny 76,67 €  Združenie ZEMIAK, s.r.o. Bratislava
26.9.2012 454/2012  Potraviny 96,70 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
19.9.2012 455/2012 Potraviny 222,47 €  Bohuš Šesták-Veľkosklad Galanta
19.9.2012 456/2012  Vyúčt.tepla 276,61 €  Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava
19.9.2012 457/2012  Vodné, stočné 23,89 €  BVS, a.s. Bratislava
26.9.2012 458/2012  Potraviny  141,71 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
26.9.2012 459/2012  Potraviny 181,32 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
26.9.2012 460/2012  Potraviny 66,72 €  Bohuš Šesták – Veľkosklad Galanta
19.9.2012 461/2012  Čistiace prostriedky 189,94 €  Bedárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
26.9.2012 462/2012  Pranie 12,12 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
26.9.2012 463/2012  Popl. za mobil 11,66 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
26.9.2012 464/2012  Tepovanie 317,80 €  Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava
26.9.2012 465/2012  Potraviny 53,99 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
26.9.2012 466/2012 Potraviny 80,08 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
4.10.2012 467/2012  Potraviny 194,11 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
26.9.2012 469/2012 Potraviny 195,46 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
4.10.2012 470/2012  Potraviny 89,99 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
4.10.2012 471/2012  Potraviny 85,18 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
4.10.2012 472/2012  Potraviny 93,54 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
4.10.2012 473/2012  Potraviny 66,20 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
4.10.2012 474/2012  Potraviny 146,32 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
15.11.2012 475/2012  Vzdelávanie klientov 500,00 €  Breh, RNDr. Katarína Zlochová Bratislava
9.10.2012 476/2012  Potraviny 136,79 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
4.10.2012 477/2012  Čistiace prostriedky 64,22 €  Lamitec,s.r.o. Bratislava
4.10.2012 478/2012  Vodné, stočné 63,13 €  BVS, a.s. Bratislava
9.10.2012 479/2012  Lieky, zdrav.mat. 149,78 €  MEDACO s.r.o. Bratislava
4.10.2012 480/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX, s.r.o. Bratislava
9.10.2012 481/2012  Potraviny 68,95 €  Združenie ZEMIAK, s.r.o. Bratislava
4.10.2012 482/2012 Potraviny 191,72 €  Mgr. Emília Achbergerová, Bernolákovo
9.10.2012 483/2012  Služby centralizovanej ochrany 7-9/2012 376,38 €  JAZASPOL, s.r.o. Bratislava
9.10.2012 484/2012  Potraviny 107,05 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
9.10.2012 485/2012  Poplatky za plyn 7,00 €  SPP, a.s. Bratislava
9.10.2012 486/2012  Poplatky za plyn 96,00 €  SPP, a.s. Bratislava
9.10.2012 487/2012 Poplatky za plyn 20,00 €  SPP, a.s. Bratislava
4.10.2012 488/2012 Vodné, stočné 180,64 €  BVS, a.s. Bratislava
4.10.2012 489/2012 Vodné, stočné 100,12 €  BVS, a.s. Bratislava
9.10.2012 490/2012  Potraviny 170,86 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
4.10.2012 491/2012 Gastrolístky  62 ks 197,16 €  Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava
16.10.2012 492/2012 Toner Lexmark, Tenda Switch, D-Link DC Power 121,21 €  AWAX, s.r.o. Bratislava
16.10.2012 493/2012  Potraviny 94,84 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
4.10.2012 494/2012 Úprava podlahy keram. dielne 189,10 €  Miroslav Hrenák Bytča
4.10.2012 495/2012 Maliarske práce 1252,35 €  Miroslav Hrenák Bytča
16.10.2012 496/2012 Potraviny 173,10 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
9.10.2012 497/2012  Potraviny 59,59 €  Združenie ZEMIAK, s.r.o. Bratislava
16.10.2012 498/2012  Potraviny 507,95 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
9.10.2012 499/2012  Potraviny 375,54 €  Bohuš Šesták – Veľkosklad Galanta
16.10.2012 500/2012  Chladená strava 348,52 €  SLOVGAST,s.d. Bratislava
16.10.2012 501/2012  Elektr. energia 75,03 €  ZSE Energia a.s. Bratislava
16.10.2012 502/2012  Zrážky 32,51 €  BVS, a.s. Bratislava
16.10.2012 503/2012  Zrážky 32,51 €  BVS, a.s. Bratislava
16.10.2012 504/2012 Zrážky 65,02 €  BVS, a.s. Bratislava
16.10.2012 506/2012  Popl.za telef. a Intternet 234,06 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
16.10.2012 507/2012  Potraviny 110,65 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
16.10.2012 508/2012  Potraviny 124,81 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
16.10.2012 509/2012  Potraviny 104,89 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
16.10.2012 510/2012  Čistiace prostr. 166,89 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
16.10.2012 511/2012  Kancel.potr. 70,37 €  Lamitec, s.r.o. Bratislava
16.10.2012 512/2012  Oprava umývačky  riadu 290,40 €  Ján Bátovský – GASTROB Modra
2.11.2012 513/2012  Potraviny 112,39 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
16.10.2012 514/2012  Popl. za mobil 97,12 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
16.10.2012 515/2012  Popl. za mobil 14,11 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
16.10.2012 516/2012  Potraviny 89,72 €  KIPA s.r.o. Krakovany
16.10.2012 517/2012 Potraviny 61,81 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
24.10.2012 518/2012  Potraviny 21,84 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
16.10.2012 519/2012 OLO 265,44 €  Hlavné mesto SR Bratislava
2.11.2012 520/2012  Potraviny 128,39 €  Semez JZ s.r.o. Svätý Jur
16.10.2012 521/2012 Pranie 35,46 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
24.10.2012 524/2012  Potraviny 100,25 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
17.10.2012 526/2012  Prenájom miestnosti 200,00 €  ZV Consulting., s.r.o. Bratislava
24.10.2012 527/2012  Potraviny 118,03 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
17.10.2012 528/2012  Občerstvenie 314,40 €  SPaP – lodná osobná doprava, a.s. Bratislava
20.12.2012 529/2012  Maľovanie keramickej dielne 488,60 €  Miroslav Hrenák Bytča
2.11.2012 530/2012  Potraviny 71,52 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
24.10.2012 531/2012  Popl.za mobil 11,36 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
2.11.2012 532/2012  Potraviny 122,26 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
24.10.2012 533/2012  Potraviny 77,32 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
24.10.2012 534/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
2.11.2012 535/2012  Potraviny 65,59 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
2.11.2012 536/2012  Samolepky „Regionálne plavecké preteky“ 12,00 €  Kníhtlač Gerthofer Zohor
9.11.2012 537/2012  Papier do tlačiarne 68,60 €  SOŠ automobilová Bratislava
8.11.2012 539/2012  Potraviny 98,31 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
2.11.2012 540/2012  Potraviny 81,68 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
8.11.2012 541/2012  Potraviny 144,12 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
2.11.2012 542/2012  Potraviny 259,47 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
9.11.2012 543/2012 Tonery 269,27 €  AWAX s.r.o. Bratislava
9.11.2012 544/2012  Vodné, stočné 63,13 €  BVS, a.s. Bratislava
8.11.2012 545/2012  Potraviny 70,25 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
2.11.2012 546/2012  Čalúnenie miestnosti soft play room 1850,00 €  Čalúnnictvo KROJCOČAL Cífer
8.11.2012 547/2012  Potraviny 134,84 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
2.11.2012 548/2012  Čistiace prostriedky 21,62 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA
2.11.2012 549/2012  Transparent 9,00 €  ESKO s.r.o. Plavecký Štvrtok
8.11.2012 550/2012  Potraviny 531,96 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
8.11.2012 551/2012  Gastrolístky 200,34 €  Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
8.11.2012 552/2012  Potraviny 37,25 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
19.11.2012 553/2012  Potraviny 202,54 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
8.11.2012 554/2012  Potraviny 54,85 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
19.11.2012 555/2012  Potraviny 159,71 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
19.11.2012 556/2012  Potraviny 55,34 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
19.11.2012 557/2012  Popl.za tel., Internet 238,92 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
8.11.2012 558/2012  Chladená strava 456,25 €  SLOVGAST, SD Bratislava
8.11.2012 559/2012 Masérsky kurz 480,00 €  Clinica Medica s.r.o. Bratislava
19.11.2012 560/2012  Potraviny 58,98 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
8.11.2012 561/2012 Plyn 20,00 €  SPP, a.s. Bratislava
8.11.2012 562/2012 Plyn 158,00 €  SPP, a.s. Bratislava
8.11.2012 563/2012 Plyn 7,00 €  SPP, a.s. Bratislava
19.11.2012 564/2012  Potraviny 60,88 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
19.11.2012 565/2012  Potraviny 69,48 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
19.11.2012 566/2012  Potraviny 94,07 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
19.11.2012 567/2012  Elektr.energia 75,03 €  Západoslovenská energetika a.s., Bratislava
19.11.2012 568/2012  Potraviny 41,86 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
23.11.2012 569/2012  Potraviny 72,58 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
19.11.2012 570/2012  OLO 298,62 €  Hlavné mesto SR Bratislava
19.11.2012 571/2012  Popl.za mobil 14,11€  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
19.11.2012 572/2012  Popl.za mobil 87,80 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
19.11.2012 573/2012  Potraviny 42,73 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
19.11.2012 574/2012  Potraviny 136,70 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
28.11.2012 575/2012  Potraviny 109,40 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
23.11.2012 576/2012  Vodné, stočné 121,87 €  BVS, a.s. Bratislava
23.11.2012 577/2012  Vodné, stočné 121,87 €  BVS, a.s. Bratislava
19.11.2012 578/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
19.11.2012 579/2012  Zrážky 33,59 €  BVS, a.s. Bratislava
19.11.2012 580/2012  Zrážky 67,19 €  BVS, a.s. Bratislava
23.11.2012 582/2012  Servis Felícia 170,45 €  AUTO Valušek s.r.o. Bratislava
19.11.2012 583/2012  Potraviny 72,54 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
19.11.2012 585/2012  Čistiace prostr. 186,59 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
28.11.2012 586/2012  Potraviny 113,84 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
28.11.2012 587/2012  Potraviny 296,78 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
23.11.2012 588/2012  Potraviny 24,66 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
23.11.2012 589/2012  Popl.za mobil 10,96 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
23.11.2012 590/2012  Zrážky 10,84 €  BVS, a.s. Bratislava
28.11.2012 591/2012  Potraviny 76,54 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
4.12.2012 592/2012  Potraviny 58,08 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
28.11.2012 593/2012  Potraviny 143,75 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
4.12.2012 594/2012  Vodné, stočné, zrážky 71,77 €  BVS, a.s. Bratislava
4.12.2012 595/2012  Catering 319,27 €  CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa
4.12.2012 596/2012  Potraviny 181,94 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
28.11.2012 597/2012  Potraviny 89,38 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
28.11.2012 598/2012  Potraviny 12,00 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
4.12.2012 599/2012  Potraviny 725,40 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
4.12.2012 600/2012  Potraviny 109,40 €  Semez JZ s.r.o. Svätý Jur
13.12.2012 601/2012  Potraviny 99,61 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
4.12.2012 602/2012 Potraviny 88,14 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
28.11.2012 603/2012  Gastrolístky 200,34 €  Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
4.12.2012 604/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
20.12.2012 605/2012  Potraviny 145,02 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
4.12.2012 606/2012  Potraviny 110,20 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
13.12.2012 607/2012  Vodné, stočné 145,81 €  BVS, a.s. Bratislava
13.12.2012 608/2012  Vodné, stočné 130,58 €  BVS, a.s. Bratislava
4.12.2012 609/2012  Čistiace prostr. 152,73 €  Bednárik Ľuboš – SANITÁRNA TECHNIKA Bratislava
13.12.2012 610/2012  Potraviny 48,10 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
4.12.2012 611/2012  Chladená strava 362,30 €  SLOVGAST, SD Bratislava
4.12.2012 612/2012  Pranie 68,07 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
13.12.2012 613/2012  Nákup OOPP 383,80 €  REMPO s.r.o. Bratislava
20.12.2012 614/2012 Potraviny 169,85 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
13.12.2012 615/2012  Potraviny 55,54 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
13.12.2012 616/2012  Potraviny 146,43 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
20.12.2012 617/2012  Potraviny 147,09 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
13.12.2012 618/2012  Plyn 20,00 €  SPP, a.s. Bratislava
13.12.2012 619/2012  Revízia plynu 180,00 €  MORPZ Igor Plichta Bratislava
13.12.2012 620/2012  Potraviny 66,96 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
20.12.2012 621/2012  Potraviny 195,38 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
20.12.2012 622/2012  Potraviny 52,38 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
20.12.2012 623/2012  Zrážky 32,51 €  BVS, a.s. Bratislava
20.12.2012 624/2012  Zrážky 32,51 €  BVS, a.s. Bratislava
20.12.2012 625/2012  Zrážky 65,02 €  BVS, a.s. Bratislava
20.12.2012 626/2012  Popl.za mobil 14,11 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
20.12.2012 627/2012  Popl.za mobil 73,55 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
27.12.2012 628/2012  Potraviny 325,50 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
8.1.2013 629/2012  Potraviny 75,48 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
20.12.2012 630/2012  Potraviny 489,16 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
20.12.2012 631/2012  Zrážky 10,84 €  BVS, a.s. Bratislava
20.12.2012 632/2012  Vyúčt.tepla 669,61 €  Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava
20.12.2012 633/2012  OLO 298,62 €  HM SR Bratislava
20.12.2012 634/2012  Potraviny 236,38 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
20.12.2012 635/2012  Potraviny 49,68 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
20.12.2012 636/2012  Popl. za telef.a Internet 230,20 €  Slovak Telekom, a.s. Bratislava
20.12.2012 637/2012  Potraviny 55,80 €  METRO Cash & Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji
20.12.2012 638/2012  Popl.za mobil 10,96 €  Slovak Telekom a.s. Bratislava
20.12.2012 639/2012  Nákup gastrolístkov 162,18 € Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
27.12.2012 640/2012  Potraviny 153,30 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
27.12.2012 641/2012  Potraviny 54,58 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
20.12.2012 642/2012  Potraviny 145,03 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
20.12.2012 643/2012  Pranie 32,85 €  Univerzitná nemocnica Bratislava
27.12.2012 645/2012  Potraviny 104,58 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
27.12.2012 646/2012  Revízia SIKO 348,98 €  SKOM s.r.o. Bratislava
27.12.2012 647/2012  Servis PC 159,34 €  AWAX s.r.o. Bratislava
8.1.2013 648/2012  Potraviny 78,86 €  Pavol Kováčik – ATRA Bratislava
20.12.2012 649/2012  Elektromontážne práce 874,73 €  Ladislav Gyori – TRIAX ELEKTRO Trstice
20.12.2012 650/2012  Elektromontážne práce 854,22 €  Ladislav Gyori – TRIAX ELEKTRO Trstice
27.12.2012 651/2012  Potraviny 104,09 €  Mgr. Emília Achbergerová Bernolákovo
27.12.2012 652/2012  Potraviny 22,32 €  Združenie ZEMIAK s.r.o. Bratislava
15.1.2013 653/2012  Vodné, stočné 60,94 €  BVS, a.s. Bratislava
15.1.2013 654/2012  Vodné, stočné 121,87 €  BVS, a.s. Bratislava
15.1.2013 655/2012  Vodné, stočné 110,99 €  BVS, a.s. Bratislava
8.1.2013 656/2012  Chladená strava 220,22 €  SLOVGAST, SD Bratislava
15.1.2013 657/2012  Potraviny 143,95 €  SEMEZ JZ s.r.o. Svätý Jur
15.1.2013 658/2012  Služby centralizovanej ochrany 376,38 €  JAZASPOL s.r.o. Bratislava