Faktúry 2015Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena  Dodávateľ
27.1.2015 001/2015 Pevné linky+internet 208,25€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
13.1.2015 002/2015 Chladené jedlo 305,29€ SLOVGAST,a.s.,Vlčie hrdlo 2,Bratislava
003/2015
004/2015
13.1.2015 005/2015 El.energia 316,36€ ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava
30.1.2015 006/2015 Vodné+stočné-H16 104,69€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 007/2015  Vodné+stočné-H12 141,46€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 008/2015  Zrážky-L13 33,18€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 009/2015 Zrážky-L19 33,18€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 010/2015  Zrážky-ĽZ6 65,24€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
20.1.2015 011/2015 Potraviny 50,82€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
13.1.2015 012/2015 Potraviny 231,73 SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124
013/2015
014/2015
015/2015
13.1.2015 016/2015 Potraviny 74,64€ SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124
20.1.2015 017/2015 Potraviny 98,13€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
20.1.2015 018/2015 Potraviny 107,95€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
20.1.2015 019/2015  Potraviny 207,11€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
20.1.2015 020/2015  Mobilné služby 70,81€ O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,Bratislava
27.1.2015 021/2015 Pevná linka-H16 16,14€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
022/2015
023/2015
024/2015
20.1.2015 025/2015  Komunálny odpad 341,10€ HLAVNÉ MESTO SR,Primaciálne nám.1,Bratislava
20.1.2015 026/2015  El.energia-H16 167,59€ ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava
20.1.2015 027/2015  El.energia-H12 158,45€ ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava
20.1.2015 028/2015  Potraviny 53,00€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
029/2015
27.1.2015 030/2015  Potraviny 50,77€ SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021
27.1.2015 031/2015 Potraviny 701,38€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
27.1.2015 032/2015 Pev.linka+internet-H12 34,82€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
27.1.2015 033/2015  Mobilné služby-H12 12,43€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
034/2015
30.1.2015 035/2015  El.energia 602,04€ SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7A,Bratislava
20.1.2015 036/2015 Potraviny 65,93€ SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124
20.1.2015 037/2015  El.energia 925,00€ SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7A,Bratislava
20.1.2015 038/2015  Teplo 7570,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
27.1.2015 039/2015 Potraviny 288,38€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
2.2.2015 040/2015 Oprava radiát.ventilov 109,84€ HEATING WATER GAS SLOVAKIA,s.r.o.,Orechová 1/A,Bratislava
27.1.2015 041/2015 Potraviny 80,54€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
042/2015
043/2015
044/2015
27.1.2015 045/2015  Zemný plyn 1,44€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava
27.1.2015 046/2015 Zemný plyn 21,76€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava
30.1.2015 047/2015 Vodné+stočné-L13 46,80€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 048/2015  Vodné+stočné-L19 100,31€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 049/2015 Vodné+stočné-ĽZ6 142,66€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 050/2015 Potraviny 102,23€ SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021
30.1.2015 051/2015 Potraviny 85,22€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
30.1.2015 052/2015  Potraviny 127,63€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
30.1.2015 053/2015  Odber kuch.odpadu 38,40€ INTA,s.r.o.,Rybárska 758/18,91101,Trenčín
30.1.2015 054/2015 Servis PC 159,34€ AWAX,s.r.o.,Romanova 40,Bratislava
30.1.2015 055/2015  Kancelársky materiál 239,15€ AWAX,s.r.o.,Romanova 40,Bratislava
30.1.2015 056/2015 Čistiace prostriedky 182,47€ Ľuboš Bednárik-SANITÁRNA TECHNIKA,Hálova 2,Bratislava
17.2.2015 057/2015 Vodné+stočné-L13 55,73€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
17.2.2015 058/2015 Vodné+stočné-L19 124,82€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
17.2.2015 059/2015 Vodné+stočné-ĽZ6  202,85€ BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava 29
30.1.2015 060/2015 Zemný plyn-L13 69,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava
30.1.2015 061/2015 Zemný plyn-ĽZ6 4,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava
30.1.2015 062/2015  Zemný plyn-H12 670,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava
30.1.2015 063/2015 Zemný plyn-H16 490,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava
30.1.2015 064/2015 Vzdelávací program „Terapia ABA“ 37,50€ Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK,A.Hlinku 2317/34,96001,Zvolen
10.2.2015 065/2015 Potraviny 169,00€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
10.2.2015 066/2015 Potraviny 83,65€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
4.2.2015 067/2015 Mäso,údeniny 341,54€ Michal Raninec-MIRAN,Studenohorská 52,Bratislava
10.2.2015 068/2015 Oprava práčky 242,69€ Stroje a zariadenia pre práčovne,s.r.o.,Pílová 13,Bratislava
069/2015
070/2015
10.2.2015 071/2015  Potraviny 93,75€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
10.2.2015 072/2015 Chladené jedlo 394,27€ SLOVGAST,a.s.,Vlčie hrdlo 2,Bratislava
10.2.2015 073/2015 Potraviny 102,98€ SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124
10.2.2015 074/2015 Potraviny 158,33€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
17.2.2015 075/2015 Teplo 6880,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
24.2.2015 076/2015 El.energia 935,00e SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7A,Bratislava
10.2.2015 077/2015 Potraviny 114,94€ SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124
13.2.2015 078/2015  Potraviny 131,55€ SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021
13.2.2015 079/2015  Kancelárske potreby 169,00€ Lamitec,s.r.o.,Nová Rožňavská 134/A,Bratislava
10.2.2015 080/2015  Plyn-H12 670,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26
10.2.2015 081/2015 Plyn-H16 490,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26
10.2.2015 082/2015 Plyn-L13 67,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26
10.2.2015 083/2015  Plyn-ĽZ6 4,00€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26
084/2015
085/2015
10.2.2015 086/2015  Mäso,údeniny 112,52€ Michal Raninec-MIRAN,Studenohorská 52,Bratislava
10.2.2015 087/2015  El.energia-H12 158,45€ ZSE.a.s.,Čulenova 6,Bratislava
10.2.2015 088/2015 El.energia-H16 167,59€ ZSE,a.s.,Čulenova 6,Bratislava
5.2.2015 089/2015 Inzercia 72,00€ Mediatel,s.r.o.,Prešovská 38/B,Bratislava
13.2.2015 090/2015  Potraviny 272,17€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
13.2.2015 091/2015  Potraviny 115,24€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
24.2.2015 092/2015 Pev.linka+internet-H16 205,03€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
4.2.2015 093/2015  Stravné lístky  867,42€ VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B,Bratislava
2.2.2015 094/2015 Firemné tabule 54,72€ Atalon,s.r.o.,Macharova 3,Bratislava
095/2015
096/2015
097/2015
098/2015 Dobropis Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
13.2.2015 099/2015 Komunálny odpad 351,70€ HLAVNÉ MESTO SR,Primaciálne nám.1,Bratislava
24.2.2015 100/2015 Pev.linka+internet-H12 36,78€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
24.2.2015 101/2015  Pev.linka-H16 16,62€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
17.2.2015 102/2015 Potraviny 218,75€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
17.2.2015 103/2015 Oprava el.-inštal.-L19 48,00€ Ladislav Gyori-TRIAX ELEKTRO,Trstice 1296,92542
17.2.2015 104/2015 Oprava osvetlenia-H12 50,74€ Ladislav Gyori-TRIAX ELEKTRO,Trstice 1296,92542
17.2.2015 105/2015  Oprava osvetlenia-H16 24,00€ Ladislav Gyori-TRIAX ELEKTRO,Trstice 1296,92542
106/2015
107/2015
108/2015
17.2.2015 109/2015  Potraviny 50,61€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
17.2.2015 110/2015  Potraviny 84,74€ SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124
24.2.2015 111/2015 Potraviny 134,42€ SEMEZ JZ,s.r.o.,Krajinská cesta 273,Svätý Jur,90021
24.2.2015 112/2015 Čistiace prostriedky 171,20€ Ľuboš Bednárik-SANITáRNA TECHNIKA,Hálova 2,Bratislava
24.2.2015 113/2015 Stôl KAJA (2KS) 113,50€ ALDA Vranov n.T.,s.r.o.,Hudovce 67,06745
24.2.2015 114/2015 Potraviny 86,02€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
24.2.2015 115/2015 Mobil.služby-H12+H16 16,25€ Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
116/2015
24.2.2015 117/2015  Výmena dvojskla 114,00€ BATEA-STAV,s.r.o.,Viničnianska cesta 1,90201,Pezinok
24.2.2015 118/2015 Potraviny 182,35€ MABONEX SLOVAKIA,s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101,Piešťany
119/2015
24.2.2015 120/2015 Odber kuchynského odpadu 38,40€ INTA,s.r.o.,Rybárska 758/18,91101,Trenčín
24.2.2015 121/2015 Potraviny 92,66€ SNIEŽIK,s.r.o.,Čab 269,95124