Objednávky 2018 

Zverejnené Číslo objednávky, sken/PDF Predmet objednávky/poznámka
 10.01.2018 1/2018 Čistenie kanalizačného potrubia
 10.01.2018 2/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
 10.01.2018 3/2018 Elektronické stravné poukážky
 12.01.2018 4/2018 Pracovné oblečenie
 12.01.2018 5/2018 Kalendár stolový
 12.01.2018 6/2018 Čistiace a hygienické potreby
 15.01.2018 7/2018 Tonery
 17.01.2018 8/2018 Update programu na evidenciu úhrad soc.služieb
 17.01.2018 9/2018 Školenie mzdovej účtovníčky
 23.01.2018 10/2018 Orava kotla Protherm
 24.01.2018 11/2018 Korková nástenka
 24.01.2018 12/2018 Workshop – „Práca s rizikom“
 26.01.2018 13/2018 Chladnička Gorenje RK 6192
 29.01.2018 14/2018 Oprava zásuvkového okruhu, elektroinštalatérske práce
 30.01.2018 15/2018 Dezinfekcia priestorov ZPB
 02.02.2018 16/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
 08.02.2018 17/2018 Elektronické stravné poukážky
 08.02.2018 18/2018 Audit spracovania Verejného obstarávania v rokoch 2016-2017
09.02.2017 19/2018
19A/2018
Služby verejného obstarávania – čerstvé ovocie zelenina
Služby verejného obstarávania – maliarske a nat.práce
13.02.2018 20/2018 Pokládka linolea
13.02.2018 21/2018 Pokládka linolea
13.02.2018 22/2018 Pokládka a oprava linolea
13.02.2018 23/2018 Optická myš
14.02.2018 24/2018 Čistiace prostriedky
15.02.2018 25/2018 Čistiaci prostriedok na konvektomat
16.02.2018 26/2018 Zverejnenie inzerátu
19.02.2018 27/2018 Zverejnenie inzerátu
22.02.2018 28/2018 Oprava PC
22.02.2018 29/2018 Servisná prehliadka Citroen C3
23.02.2018 30/2018 Hygienické a čistiace potreby
27.02.2018 31/2018 Zálohovací disk
28.02.2018 32/2018 Statický posudok
02.03.2018 33/2018 Odstránenie havarijného stavu  – nefunkčné kúrenie Hontianska 16
08.03.2018 34/2018 Stravné poukážky – elektronické
08.03.2018 35/2018 PVC podlaha
12.03.2018 36/2018 Stravné poukážky
13.03.2018 37/2018 Odvoz veľko objemového odpadu
13.03.2018 38/2018 Moderácia pracovného stretnutia
13.03.2018 39/2018 Prenájom priestoru na pracovné stretnutie
14.03.2018 40/2018 Elektronický vrátnik – náhradný diel
14.03.2018 41/2018 Hygienické a čistiace potreby
20.03.2018 42/2018 Notebook
16.03.2018 43/2018 Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
22.03.2018 44/2018 Revízia bleskozvodov
22.03.2018 45/2018 Prečistenie upchatého kanalizačného potrubia
27.03.2018 46/2018 Odstránenie havarijného stavu na prívode studenej vody Ľ. Zúbka 6
28.03.2018 47/2018 Servis automatickej práčky Ľ. Zúbka 6
28.03.2018 48/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
29.03.2018 49/2018 Kalibrácia detektora alkoholu
29.03.2018 50/2018 Kancelárske potreby
29.03.2018 51/2018 Pracovné oblečenie
06.04.2018 52/2018 Oprava kuchynského spotrebiča
06.04.2018 53/2018 Tonery
04.04.2018 54/2018 Seminár
09.04.2018 55/2018 Stravné poukážky elektronické
11.04.2018 56/2018 Seminár
12.04.2018 57/2018 Konferencia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
12.04.2018 58/2018 Odstránenie havarijného stavu elektr.rozvodov
13.04.2018 59/2018 Laminátová podlaha Hontianska 16
14.04.2018 60/2018 Laminátová podlaha Hontianska 16 – doobjednávka
18.04.2018 61/2018 Elektrický vrátnik Lipského 19
18.04.2018 62/2018 Deratizácia Lipského 13, Lipského 19, Ľ.Zúbka 6
19.04.2018 63/2018 Revízia plynu
19.04.2018 64/2018 VO – čistiace a hygienické
19.04.2018 65/2018 VO – kancelárske potreby
19.04.2018 66/2018 VO – tonerové náplne
23.04.2018 67/2018 Preprogramovanie užív.kódov zabezp.zar.Lipského 13 a 19
23.04.2018 68/2018 Odstránenie úniku vody na prívodnom potrubí Honstianska 16
25.04.2018 69/2018 Čistenie kanalizačného potrubia
26.04.2018 70/2018 Kalibrácia váh
26.04.2018 70A/2018 Servis kuchynských váh
26.04.2018 71/2018 Oceľové disky na auto
27.04.2018 72/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
27.4.2018 73/2018  Deratizácia a dezinsekcia ZPB Hontianska 12 a 16
27.4.2018 74/2018 Počítačová klávesnica 2x
30.04.2018 75/2018 Školenie-VO praktické príklady par.113 a par.117
01.05.2018 76/2018 Elektrický vrátnik budova B Lipského 19
03.05.2018 77/2018 Taniere, hrnčeky
04.05.2018 78/2018 Elektronické stravovacie poukážky
04.05.2018 79/2018  Toner Lexmark E260A
04.05.2018 80/2018 Havon PERFECT a COLOR
09.05.2018 81/2018 Toner Lexmark E260A, sada náplní 940XL
09.05.2018 82/2018  Brúsenie kuchynských nožov
11.05.2018 83/2018 Dodanie OOPP a OP
14.05.2018 84/2018 Položenie linolea, montáž sokla ZPB Hontianska 16
14.05.2018 85/2018 Pokládka plávajúcej podlahy ZPB Hontianska 16
14.05.2018 86/2018 Vyspravenie a maľovanie stien Hontianska 16, Lipského 13
17.05.2018 87/2018 Odstránenie závad plynových zariadení po revízii Lipského 13 a 19, Ľ. Zúbka 6, Hontianska 12 a 16,
23.05.2018 88/2018 Vypracovanie dokumentácie v zmysle DGPR a zákona 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov
28.05.2018 89/2018 Farebné náplne do tlačiarne
05.06.2018 90/2018 Hygienické a čistiace potreby
06.06.2018 91/2018 Elektronické stravovacie poukážky
06.06.2018 92/2018 Minerálne vody
07.06.2018 93/2018  Bagety
13.06.2018 94/2018 Pristavenie veľkoobjemového kontajneru na konáre
15.06.2018 95/2018 Workshop na Metodický deň
19.06.2018 96/2018 Ukážka Prvej pomoci – Metodický deň
19.06.2018 97/2018  Pozáručný servis práčky Hontianska 12
25.06.2018 98/2018 Pohovka a kreslá – IKEA
26.06.2018 99/2018 Kancelárske potreby
28.06.2018 100/2018 Montáž el.zásuviek kuchyňka skupina B
28.06.2018 101/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
28.06.2018 102/2018 Oprava tepovača
02.07.2018 103/2018 Elektronické stravovacie poukážky
03.07.2018 104/2018 Strava – obedy
04.07.2018 105/2018 Elektronické stravovacie poukážky
06.07.2018 106/2018 Plnenie Zmluvy o dielo č.201806/02 – Nákup a montáž svetlovodov na strechu budovy Ľ.Zúbka č.6
06.07.2018 107/2018 Plnenie Zmluvy o dielo č.201806/01 – Výmena starých plastových okien a dverí v priestoroch text.dielne Lipského 13
10.07.2018 108/2018 Linoleum, koberec a doplnky – Lipského 13 -sk.B a E
13.07.2018 109/2018 Koberec Ľ.Zúbka 6
17.07.2018 110/2018 Servis PC
17.07.2018 111/2018 Tonery do tlačiarní
20.07.2018 112/2018 Šatňa pre personál v DSS – skupina B
27.07.2018 113/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
07.08.2018 114/2018 Havon PERFECT a COLOR
07.08.2018 115/2018 Elektronické stravovacie poukážky
14.08.2018 116/2018 Čistenie upchatej kanalizácie ZPB Hontianska 12
14.08.2018 117/2018 Kancelárske potreby
16.08.2018 118/2018 Tonery do tlačiarní
22.08.2018 119/2018 Oprava práčky – Hontianska 12
04.09.2018 120/2018 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov – Lipského 13+19, Ľ.Zúbka 6, Hontianska 12+16
06.09.2018 121/2018 Elektronické stravovacie poukážky
05.09.2018 122/2018  Hygienické a čistiace prostriedky
10.09.2018 123/2018 Tonery
17.09.2018 124/2018 Výdajný pult kuchyňa Ľ.Zúbka 6
19.09.2018 125/2018 Stoly nastaviteľné 3 kusy, Ľ.Zúbka 6 – 2ks DSS, 1 ks ŠZ
24.09.2018 126/2018 Chladnička Hontianska 12
25.09.2018 127/2018 Matrace 4 kusy, Ľ.Zúbka 6
26.09.2018 128/2018 Tlačiareň Epson a doprava, Ľ.Zúbka 6
26.9.2018 129/2018  Licencie antivírusového programu
27.9.2018 130/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
29.09.2018 131/2018 Odstránenie havarijného stavu na teplovodnej vetve v budove Ľ.Zúbka 6
01.10.2018 132/2018 Náradie pre údržbu
02.10.2018 133/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
02.10.2018 134/2018 Elektr. a ručné náradie pre údržbársku dielňu
08.10.2018 135/2018 Elektronické stravovacie poukážky
09.10.2018 136/2018  Deratizácia a dezinsekcia ZPB Hont.12 + 16
09.10.2018 137/2018 Pohovka Level II Sawana 25, skup.E, Lipského 13
09.10.2018 138/2018 Doprava pohovky skup.E Lipského 13
10.10.2018 139/2018 Školné za workshop
10.10.2018 140/2018  Matrac a poťah 2x, celoroční Ľ.Zúbka 6
11.10.2018 141/2018 Posteľ + rošt +doprava, celoroční Ľ.Zúbka 6
12.10.2018 142/2018 Posteľ  + rošt + doprava, celoroční Ľ.Zúbka 6
12.10.2018 143/2018 Koberec
12.10.2018 144/2018 Odstránenie havarijného stavu – upchatá kanalizácia kuchyňa Lipského 19
18.10.2018 145/2018  Práčka Whirlpool – kuchyňa Lipského 19
22.10.2018 146/2018 Oprava zabezpečovacieho zariadenia – Ľ.Zúbka 6
23.10.2018 147/2018 Výmena železných vchodových bráničiek oplotenia budov DSSpKM Lipského 13,19 a Ľ.Zúbka 6
24.10.2018 148/2018 Výmena starých plastových okien a dverí v priestoroch text.dielne v budove na Lipského 13
24.10.2018 149/2018 Klubové kreslo KUB KUBELEK 2ks
24.10.2018 150/2018 Kalibrácia digit.detektora alkoholu CA10Fs a jednorázové náustky
24.10.2018 151/2018 Jesenná deratizácia budov Lipského 13, 19, Ľ.Zúbka 6
25.10.2018 152/2018 Komunikátory Go Talk pre malých aut.Ľ.Zúbka 6
25.10.2018 153/2018 Hygienické a čistiace prostriedky
05.11.2018 154/2018 Hydraulická stolička T+R Ľ.Zúbka 6
07.11.2018 155/2018  Garážové brány Lipského 13
07.11.2018 156/2018 Elektronické stravovacie poukážky
07.11.2018 157/2018  Úprava kúpeľne pre hydraulickú stoličku v budove DSSpKM Ľ.Zúbka 6
07.11.2018 158/2018 Kancelárske potreby
07.11.2018 159/2018  Rohová rozkladacia pohovka s úložným priestorom
07.11.2018 160/2018  Supervízia pre úsek diagnostiky a autizmu
08.11.2018 161/2018 Položenie linolea v budove DSSpKM Ľ.Zúbka 6
08.11.2018 162/2018 Kontrola a nastavenie 2 ks kotlov Hontianska 16
08.11.2018 163/2018 Odborná prehliadka a skúšky elektr.spotrebičov Lipského 13+19, Ľ.Zúbka 6, Hontianska 12+16
08.11.2018 164/2018 Stôl, rošt, penový matrac, rám postle, 5-zásuvková skrinka, 3-dverová skriňa
08.11.2018 165/2018
08.11.2018 166/2018  Rekonštrukcia telefónnych a internetových rozvodov – budova Lipského 13
08.11.2018 167/2018 Odsanie kanalizačnej šachty od splaškovej vody Hontianska 12
08.11.2018 168/2018 Seminár o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
08.11.2018 169/2018 Odstránenie havarijného stavu a čistenie upchatej kanalizácie Hontianska 12
12.11.2018 170/2018 Drevená stolička Charlotte 23ks Lipského 19, skupinaB
12.11.2018 171/2018 Kancel.prac.stôl Modulus, Lipského 19, skupina B
12.11.2018 172/2018 Jedálenské stoličky Rita 10ks
12.11.2018 173/2018 Revízia a čistenie komínov ZPB Hont.16
14.11.2018 174/2018 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZPB Hont.12
14.11.2018 175/2018 Revízia zabezpeč.zariadení Lipského 13 + 19, Ľ.Zúbka 6
15.11.2018 176/2018 Unox Dent a Rinse
15.11.2018 177/2018 Výroba a dodanie altánku MELÁNIA 3, Hont.12
15.11.2018 178/2018 Odstránenie závad na elektroinštalácii v budovách DSSpKM
15.11.2018 179/2018 Úprava terasy malí autisti, DSSpKM Ľ.Zúbka 6
15.11.2018 180/2018 Úprava terasy pred skupinou E, DSSpKM Lipského 13
15.11.2018 181/2018 Stoličky KIM chrómové nosnosť do 120 kg, 9 ks, Hont.12
15.11.2018 182/2018 Monitor Philips 27, MS Office 2016
21.11.2018 183/2018 Skriňa VINDERUP 3-dvere, 3 zásuvky
23.11.2018 184/2018 Kurz Inkscape I. – materiály k online školeniu
27.11.2018 185/2018 hygienické a čistiace prostriedky
07.11.2018 186/2018 Odstránenie havarijného stavu kotlov K1, K2 ZPB Hont.12
07.12.2018 187/2018 Elektronické stravovacie poukážky
07.12.2018 188/2018 Tonery do tlačiarní
10.12.2018 189/2018 Oprava zabezpeč.zariadenia v budove Ľ.Zúbka 6
11.12.2018 190/2018 Práčka Bosch WAT28467CS
11.12.2018 191/2018 Polohovat.TV relax.kreslo Catini ALFRED 2ks
11.12.2018 192/2018 Tablet Samsung Galaxy a 10.1 LTE32 GB
11.12.2018 193/2018 Tlačiarne 3x, tablet 1x, reproduktory 3x
11.12.2018 194/2018 projektor, káble, držiak projektora, preprava
11.12.2018 195/2018 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78
12.12.2018 196/2018 kancel.stolička, magnetický panel
12.12.2018 197/2018 inventár do kuchyne
12.12.2018 198/2018 vysávač, žehlička, televízor, nást.držiak, tlakomer, os.váha, doprava
12.12.2018 199/2018 notebook + office 2016 Prof. licencia
12.12.2018 200/2018 pracovné oblečenie
13.12.2018 201/2018 stôl, kontajnery, regále
13.12.2018 202/2018 posedenie s občerstvením
18.12.2018 203/2018 OOPP a OP pre zamestnancov TÚ
21.12.2018 204/2018 Elektronické stravovacie poukážky dec.2018
21.12.2018 205/2018 Núdzové otvorenie dverí