Objednávky 20204.12.2020

Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
03.01.2020 1/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Paonska cesta 40, 852 45 Bratislava
08.01.2020 2/2020 Úprava programu na výpočet úhrad – update sviatkov na rok 2020 XDEVEL Jaroslav Gregorec, Segnerova 4, 841 04 Bratislava
13.01.2020 3/2020 Seminár k novinkám PAM 35.00 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
15.01.2020 4/2020 Účasť na konferencii – Bezpečnosť pacienta-výzva pre sestru SKSaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava
15.01.2020 5/2020 Kancelárske potreby KOEXIMPO,  papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
16.01.2020 6/2020 Dezinsekcia 15 lôžok + príslušenstvo Hontianska 16 Wood Stone Corporation s.r.o., Nezábudkova 224/18, 949 05 Nitra
28.01.2020 7/2020 Špeciálne čistiace prostriedky – havon HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
28.01.2020 8/2020 Montáž kuchynskej linky v ZPB Hontianska 12 FJ Stav. s.r.o., Muškátová 4862/13A, 903 01 Senec
03.02.2020 9/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Paonska cesta 40, 852 45 Bratislava
03.02.2020 10/2020 Sedacia súprava do textilky FreePort s.r.o., Športova 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto
07.02.2020 11/2020 Elektronické stravovacie poukážky 1/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
02.03.2020 12/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Paonska cesta 40, 852 45 Bratislava
05.03.2020 13/2020 Germicídne žiariče Nexa s.r.o., Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 41 Piešťany
06.03.2020 13.A/2020 Elektronické stravovacie poukážky 2/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
09.03.2020 14/2020 Náhradná výsadba stromu a krovitého porastu v ZPB Hont.16 Patrik Štefl, Javorová 2877/1, 921 01 Piešťany
09.03.2020 15/2020 Výrub 2 stromov na Lipského 13 + 19 Materj Kadlečík, Lúčna 20, 917 05 Trnava
09.03.2020 16/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Paonska cesta 40, 852 45 Bratislava
10.03.2020 17/2020 Tonery AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
30.03.2020 18/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Paonska cesta 40, 852 45 Bratislava
01.04.2020 19/2020 Objednávka obedov GAUDEAMUS- zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
07.04.2020 20/2020 Elektronické stravovacie poukážky 3/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova5, 811 08 Bratislava
09.04.2020 21/2020 Revízie a kontroly bleskozvodov Lipského 13+19, Ľ.Zúbka 6 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
09.04.2020 22/2020 Jarná deratizácia objektov Lipského 13+19, Ľ.Zúbka 6 Jaroslav Dzurík – TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava
09.04.2020 23/2020 Deratizácia a dezinsekcia ZPB Hont.12 a 16 Wood & Stone Corporation s.r.o.,Nezábudkova 224/18, 949 05 Nitra
14.04.2020 24/2020 Náter vzduchotechniky v kuchyni Lipského 19 First Company s.r.o., P.Jilemnického 727/15, 922 06 Veľké Kostoľany
17.04.2020 25/2020 Ročný prístup na portál Verejná správa Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 10 Žilina
17.04.2020 26/2020 Personálny a mzdový poradca – predplatné r.2021 Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
17.04.2020 27/2020 Revízia a čistenie komínov ZPB Hont.12+16 KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
20.04.2020 28/2020 Tonery AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
30.04.2020 29/2020 Objednávka obedov GAUDEAMUS- zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
17.04.2020 29.A/2020 Aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
30.04.2020 30/2020 Servis kuchynských váh Ján Žilavý, servis váh, Obežná 2, 821 02 Bratislava
30.04.2020 31/2020 Kontrola a nastavenie plynových kotlov Hont. 12+16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
07.05.2020 32/2020 Elektronické stravovacie poukážky 4/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
11.05.2020 33/2020 Odstránenie poruchy na kanalizácii v ZPB Hont.16 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
11.05.2020 34/2020 Kalibrácia potravinárskych váh SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, Geologická 1, 822 11 Bratislava
28.05.2020 35/2020 Elektronické stravovacia poukážky – za r.2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
01.06.2020 36/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o, Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
01.06.2020 37/2020 Kontrola požiarnych vodovodov a servis hasiacich prístrojov v zariadeniach DSSpKM Róbert Ladecký-FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, 917 02 Trnava
01.06.2020 38/2020 Odborná prehliadka plynových zariadení v budovách DSSpKM VO-KU-PLYN, s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava
02.06.2020 39/2020 Bezkontaktné digitálne teplomery IR zdravotnícky teplomer – 5ks Eurodrogeria s.r.o., Búčstka cesta  266/4, 943 42 Gbelce
02.06.2020 40/2020 Zásobník na papierové utierky a čistiaci prostriedok Inno Rapid Trend Hygiena, s.r.o., Višňová 463/23, 930 12 Ohrady
03.06.2020 41/2020 Elektronické stravovacie poukážky 5/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
03.06.2020 42/2020 Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v objektoch Lipského 13,19, Hontianska 12, 16, Ľ.Zúbka 6. Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
03.06.2020 43/2020 Havon perfect a havon color – čistiace prostriedky HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
08.06.2020 44/2020 Rukavice nitrolové nepudrované 200 ks/bal. ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
18.06.2020 45/2020 Počítač, MS OFFICE, obrazovka, klávesnica, myš AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
19.06.2020 46/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o, Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
06.07.2020 47/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o, Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
07.07.2020 48/2020 Kancelárske potreby KOEXIMPO papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
07.07.2020 49/2020 Kancelárske potreby KOEXIMPO papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
07.07.2020 50/2020 Elektronické stravovacie poukážky 6/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
07.07.2020 51/2020 Servisné práce na EZS v DSSpKM Ľ.Zúbka 6 SKOM, spol. s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
07.07.2020 52/2020 Diaľkový ovládač biely – na markízu WIDO, s.r.o., Saratovská 5-7, 841 02 Bratislava
23.07.2020 53/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o, Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
18.08.2020 54/2020 Rekonštrukcia kúpeľne v budove ZPB na Hontianskej č.12 AGORA s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
18.08.2020 54A/2020 Kontrola požiarnych vodovodov a servis hasiacich prístrojov – Lipského 13+19, Ľ.Zúbka 6, Hontianska 12+16 Róbert Ladecký-FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, 917 02 Trnava
07.08.2020 55/2020 Elektronické stravovacie poukážky 7/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
25.08.2020 56/2020 OOPP-rukavice, okuliare, jednoráz.oblek, tvárový štít ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
27.08.2020 57/2020 Havon perfect a havon color – čistiace prostriedky HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
31.08.2020 58/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
07.09.2020 59/2020 Elektronické stravovacie poukážky 8/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava18.09.2020
18.09.2020 60/2020 Tonery Canon 057H AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
18.09.2020 61/2020 Revízia a čistenie komínov KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
30.09.2020 62/2020 Jednorázové rukavice CXS Stern ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
30.09.2020 63/2020 Zásobník na papierové utierky, zásobník na tekuté mydlo, čistiaci prostriedok, studený odmastňovač Trend Hygiena, s.r.o., Višňová 463/23, 930 12 Ohrady
30.09.2020 64/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
30.09.2020 65/2020 Skriňa chladiaca RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
05.10.2020 66/2020 Práčka Whirlpool AWG 812/S PRO M+B spoločnosť s ručením obmedzeným, Martina Rázusa 1284/62, 984 01 Lučenec
05.10.2020 67/2020 Jesenná deratizácia a dezinsekcia ZPB Hont.12 a 16 Wood a Stone Corporation s.r.o., Nezábudková 224/18, 949 05 Nitra
08.10.2020 68/2020 Elektronické stravovacie poukážky 9/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava18.09.2020
09.10.2020 69/2020 ESET-predĺženie licencie pre 26 staníc o rok AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
09.10.2020 70/2020 Kalibrácia digitálneho detektora alkoholu CA10 Fs. VLan s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
12.10.2020 71/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
22.10.2020 72/2020 Akumulátor do mot.vozidla CITROEN Jumper EČV BL900GF AUTOTEAM Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
23.10.2020 73/2020 náhradná SSD karta do PC AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
28.10.2020 74/2020 Jesenná deratizácia Lipského 13, Lipského 19, Ľ.Zúbka 6 Jaroslav Dzurík – TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava
29.10.2020 75/2020 Zber zdravotného odpadu po testovaní 29.10-1.11.2020, 6.11.-8.11.2020 EPA Plus, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
29.10.2020 76/2020 Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie – Lipského 13, Lipského 19, Ľ.Zúbka 6, Hontianska 12, Hontianska 16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
03.11.2020 77/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
04.11.2020 78/2020 Posúdenie zdravotnou službou FOLYMA, s.r.o., Ing. Bc. Róbert Henček, Mudroňova 38, 811 01 Bratislava
05.11.2020 79/2020 elektronické stravovacie poukážky 10/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
12.11.2020 80/2020 Odborná prehliadka a skúška elektr.spotrebičov podľa STN 331610 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
11.11.2020 81/2020 Nábytok do budovy ZPB Hont.12 IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
12.11.2020 82/2020 Sýtená minerálna voda ST.NICOLAUS  – trade, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
18.11.2020 83/2020 Relaxačná hojdačka ING. PETER ADÁMEK, Poriadie 28, 906 22
23.11.2020 84/2020 Servis EZS v budovách DSSpKM Lipského 13 a 19 SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
23.11.2020 85/2020 OOPP a OP pre zamestnancov kuchyne REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava
23.11.2020 86/2020 OOPP a OP pre zamestnancov TÚ REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava
23.11.2020 87/2020 Revízia elektronického zabezpečovacieho systému SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
23.11.2020 88/2020 Citroen servis AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
26.11.2020 89/2020 Pieskovisko, kolotoč, dodávka Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
27.11.2020 90/2020 Odstránenie havarijného stavu na elektr.vedení bud.DSS Lipského 13-kuchyňka Matej Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
4.12.2020 91/2020 Wifi router + príslušenstvo AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
4.12.2020 92/2020 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
7.12.2020 93/2020 Servírovací vozík a gastro inventár RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybárska 1,  915 01 Nové Mesto n/Váhom
8.12.2020 94/2020 Elektronické stravovacie poukážky 11/2020 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
8.12.2020 95/2020 Vitamín D3 a výživové doplnky MEDACO s.r.o., Gessayova 12, 851 04 Bratislava
9.12.2020 96/2020 Kancelárske potreby KOEXIMPO papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
11.12.2020 97/2020 Odstránenie havárie na elektr.vedení v budove DDSpKM Lipského 13 Matej Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
14.12.2020 98/2020 Konferenčné kreslo Cuba – mentol nabbi, Podbiel 61, 027 42 Podbiel
16.12.2020 99/2020 Elektronické stravovacie poukážky – zo SF GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
16.12.2020 100/2020 Výživové doplnky MEDACO s.r.o., Gessayova 12, 851 04 Bratislava
17.12.2020 101/2020 celodrevenné stoličky Ing. Igor Styk Domov, Agátová 2480, 955 01 Topoľčany
17.12.2020 102/2020 podlahárske práce Alojz Gorfol, Vrbová 357/9, 925 23 Jelka
18.12.2020 103/2020 tonery AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
21.12.2020 104/2020 Elektronické stravovacie poukážky (december 2020) GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
21.12.2020 105/2020 Konzultácie nad rámec balíka Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava