Objednávky 2021Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
11.01.2021 1/2021 Objednávka skla Sklenárstvo LOŽAN, Jurinovo námestie -Karlova Ves, 841 02 Bratislava
11.01.2021 2/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
13.01.2021 3/2021 Práce pri realizácii interaktívnej záhrady Václav Petráš, Koreszkova 961/37, 909 01 Skalica
18.01.2021 4/2021 Servis Citroen Jumper EVČ BL 900 GF AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
19.01.2021 5/2021 Vybavenie akvária jPonds s.r.o., Jégeho 6, 821 08 Bratislava
05.02.2021 6/2021 Elektronické stravovacie poukážky 1/2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
06.02.2021 7/2021 Supervízia vedúcich pracovníkov Asociácia supervízorov a soc.poradcov, o.z., Mokrohájska 3, 841 01 Bratislava
06.02.2021 8/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.02.2021 9/2021 Modul na načítanie IČPV do soc.poisťovne VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
12.02.2021 10/2021 Odstránenie havarijného stavu na el.vedení v budove Lips.13 Materj Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
24.02.2021 11/2021 Objednávka aplikačných a systémových konzultácií Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
02.03.2021 12/2021 Objednávka respirátorov FPP2 STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o., M.R.Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou
03.03.2021 13/2021 Objednávka aplikačných a systémových konzultácií Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
08.03.2021 14/2021 Elektronické stravovacie poukážky 2/2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
08.03.2021 15/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
10.03.2021 16/2021 Orez stromov Václav Petráš, Koreszkova 961/37, 909 01 Skalica
29.03.2021 17/2021 Jednorázové rukavice ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
30.03.2021 18/2021 Prístup do portálu Verejnej správy  SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
30.03.2021 19/2021 Kominárske práce KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
30.03.2021 20/2021 Jarná deratizácia Lipského č.13,19 a Ľ.Zúbka 6 Jaroslav Dzurík – TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava
31.03.2021 21/2021 Jarná deratizácia ZPB Hontianska 12,16 P+D Group Services s.r.o., Nezábudková 224/18, 949 05 Nitra
31.03.2021 22/2021 Náhradná výsadba 5 ks stromov s obvodom kmeňa 15-16 cm v areály DSSpKM Lipského 13 a 19. Duby, s.r.o., Dubovany 369,3 922 08 Dubovany
06.04.2021 23/2021 Aplikačné a systémové konzultácie Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
08.04.2021 24/2021 Supervízia Asociácia supervízorov a soc.poradcov, o.z., Mokrohájska 3, 841 01 Bratislava
08.04.2021 25/2021 Elektronické stravovacie poukážky (marec 2021) GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
12.04.2021 26/2021 kalibrácia digitálneho detektora alkoholu CA10 Fs Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
12.04.2021 27/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
14.04.2021 28/2021 Dezinsekcia celého objektu ZPB Hont.16 P+Group Services s.r.o., Nezábudková 224/18, 949 05 Nitra
15.04.2021 29/2021 Webinár pre 2 zamestnancov Mgr. Katarína Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica
15.04.2021 30/2021 Odborné poradenstvo – vzdelávanie v koncepte Bazálna stimulácia INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o., J. Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek
15.04.2021 31/2021 Personálny a mzdový poradca podnikateľa – ročné predplatné Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
17.04.2021 32/2021 Odstránenie poruchy na kanalizácii v budove ZPB Hont.16 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
17.04.2021 33/2021 Osadenie uzatváracích ventilov na vodu do budovy CSSpKM Ľ.Zúbka 6 Vortech s.r.o.,  Barónka 1, 831 06 Bratislava
28.04.2021 34/2021 Výmena vodomerov v budovách CSSpKM WHG s.r.o., Ekoosada 3014/98, 925 22 Veľké Úľany
28.04.2021 35/2021 Výmena termostatických hlavíc a ventilov v budove CSSpKM Lipského 13 SENSEI Service s.r.o., Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava
03.05.2021 36/2021 Aktualizácia verzie modulu na rekreačný príspevok 05/21-04/22 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
05.05.2021 37/2021 Dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
07.05.2021 38/2021 Elektronické stravovacie poukážky (apríl 2021) GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
08.05.2021 39/2021 Objednávka tonerov AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
11.05.2021 40/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.05.2021 41/2021 Sanačné práce -sanácia vlhnúcej steny budova Lipského 13, skupina G ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra
14.05.2021 42/2021 Preventívne diagnostické vyšetrenie ciev pre zamestnancov – SF Róbert Ploczek, Heyduková 14, 811 08 Bratislava
21.05.2021 43/2021 Jednorázové latexové rukavice ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
28.05.2021 44/2021 Elektronické stravovacie poukážky (máj 2021) GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
31.05.2021 45/2021 Práčka – Elektrolux PerfectCare 600 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
03.06.2021 46/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
03.06.2021 47/2021 Elektronické stravovacie poukážky (jún 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
04.06.2021 48/2021 Supervízia pracovníkov CSSpKM – RCA pedagog. Asociácia supervízorov a soc.poradcov, o.z., Mokrohájska 3, 841 01 Bratislava
09.06.2021 49/2021 Maľovanie vstupnej haly  CSSpKM Lipského 13 First Company s.r.o., 922 06 Veľké Kostoľany
09.06.2021 50/2021 Maľovanie kancelárií + stacionár upratovačky CSSpKM Lipského 13 First Company s.r.o., 922 06 Veľké Kostoľany
09.06.2021 51/2021 Maľovanie kancelárií CSSpKM Lipského 13 First Company s.r.o., 922 06 Veľké Kostoľany
09.06.2021 52/2021 Maľovanie kuchynka + medzichodba CSSpKM Lipského 13 First Company s.r.o., 922 06 Veľké Kostoľany
09.06.2021 53/2021 Maľovanie kychyne + šatne CSSpKM Lipského 13 First Company s.r.o., 922 06 Veľké Kostoľany
21.06.2021 54/2021 Webinár pre 2 zamestnancov CSSpKM Mgr. Katarína Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica
21.06.2021 55/2021 Odstránenie havarijného stavu na elektr.vedení v budove ZPB Hont.16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
28.06.2021 56/2021 Objednávka balených vôd zo sociálneho fondu ST.NICOLAUS DIRECT, s.r.o., 1.Mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
01.07.2021 57/2021 Výmena vykurovacieho telesa v budove CSSpKM Ľ.Zúbka 6 WHG s.r.o., Ekoosada 3014/98, 925 22 Veľké Úľany
01.07.2021 58/2021 Elektronické stravovacie poukážky (júl 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
02.07.2021 59/2021 Dezinsekcia celého objektu ZPB Hont.16 P+D Group Services s.r.o., Nezábudková 224/18, 949 05 Nitra
02.07.2021 60/2021 Odstránenie havarijného stavu na potrubí TUV Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
06.07.2021 61/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.07.2021 62/2021 Objednávka switchu a toneru do tlačiarní AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
14.07.2021 63/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „ARTE-Zimná záhrada“ Arch Space BA s.r.o.,  Lipského 8, 841 01 Bratislava
16.07.2021 63A/2021 Elektronické stravovacie poukážky (júl 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
17.07.2021 64/2021 Obedy pre klientov T+R GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
20.07.2021 65/2021 Rozpočtárske práce „Oprava podláh, okien, dverí a stien v CSSpKM“ AMA GROUP s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava
21.07.2021 66/2021 IdeaPad 3 – objednávka k zmluve s Nadácia SPP – OPORA č.30/2021 Euroline computer s.r.o., Svätoplukova 7, 036 01 Martin
23.07.2021 67/2021 Nábytok do kancelárie koordinátora AF – skriňa + vitrína MOB Interier s.r.o., Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín
23.07.2021 68/2021 Servis motor.vozidla Citroen Jumper BL900GF AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
30.07.2021 69/2021 Elektronické stravovacie poukážky (august 2021) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
03.08.2021 70/2021 Jednorázové latexové rukavice ŠKOLBOY SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
04.08.2021 71/2021 Montáž izolačných skiel SKLENÁRSTVO, s.r.o., Samova 4, 841 07 Bratislava
04.08.2021 72/2021 Pravidelná odborná prehliadka a skúšky elektr.spotrebičov Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
05.08.2021 73/2021 Objednávka nábytku do kancelárie ved.EÚ TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
05.08.2021 74/2021 Oprava poškodeného potrubia TÚV v budove CSSpKM Lipského 19 – hygienické zariadenie SENSEI Service s.r.o., Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava
09.08.2021 75/2021 Servis plynových kotlov Hont.12 + 16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
09.08.2021 76/2021 Odborná prehliadka plynových zariadení Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
09.08.2021 77/2021 Kontrola požiarnych vodovodov a servis hasiacich prístrojov + odstránenie nedostatkov Róbert Ladecký – FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, 917 02 Trnava
09.08.2021 78/2021 Servis motor.vozidla CITROEN C3 PICASO AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
10.08.2021 79/2021 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
10.08.2021 80/2021 Update programu pre sociálne pracovníčky XDEVEL Jaroslav Gregorec, Segnerova 4, 841 04 Bratislava
10.08.2021 81/2021 Rozpočtárske práce  pre projekt „ARTE-Zimná záhrada“ Arch Space BA s.r.o., Lipského 8, 841 01 Bratislava
30.08.2021 82/2021 Objednávka – koberec do RCA miestnosti JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
31.08.2021 83/2021 Elektronické stravovacie poukážky (september 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
02.09.2021 84/2021 Vŕtanie studne na parcele 2743 Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o., Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
02.09.2021 85/2021 Čerpacia technológia do vrtu hl.15 m, DN160mm, prietok 0,5l/s. Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o., Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
07.09.2021 86/2021 Odborný seminár – postupy účtovania aktuálne a v praxi r.2021 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
08.09.2021 87/2021 Supervízia pracovníkov T + R Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z, Kristína Mózešová PhD, Mokrohájska cesta č.3, 841 01 Bratislava
09.09.2021 88/2021 Nábytok – detská stolička 8ks DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 148, 093 01 Vranov nad Topľou
09.09.2021 89/2021 Nábytok – jedálenská stolička 10ks AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
09.09.2021 90/2021 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
17.09.2021 91/2021 Nábytok – regále, dvierka DREVONA MARKET s.r.o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava
21.09.2021 92/2021 Kancelárske stoličky B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
23.09.2021 93/2021 Alkoholtester a náustky VLan s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok 902 01
23.09.2021 94/2021 Čistiaci a dezinf.prostriedok do konvektomatu RM GASTRO – JAZ s.r.o., Rybárksa 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
24.09.2021 95/2021 Dezinsekcia 2.posch.ZPB Hontianska 16 Jaroslav Dzurík – TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava
29.09.2021 96/2021 Tepovanie kobercov Slovtep s.r.o., Rustaveliho 4D, 831 06 Bratislava
30.09.2021 97/2021 Predĺženie licencie ESET AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
30.09.2021 98/2021 Odstránenie havarijného stavu na internetovom pripojení v budove CSSpKM Lipského 19 AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
01.10.2021 99/2021 Revízia a čistenie komínov ZPB Hont.12 + 16 KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
01.10.2021 100/2021 Elektronické stravovacie poukážky (október 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
04.10.2021 101/2021 Jednorázové latexové rukavice ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
04.10.2021 102/2021 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
05.10.2021 103/2021 Lepenie PVC podlahovej krytiny s materiálom do budovy ZPB Hont.16 Alojz Gorfol, Vrbová 357/9, 925 23 Jelka
05.10.2021 104/2021 Jesenná deratizácia budov Lipského 13 a 19, Ľ.Zúbka 6, Hontianska 12 a 16. Jaroslav Dzurík – TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava
12.10.2021 105/2021 Webinár Mgr. Katarína Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica
12.10.2021 106/2021 3x PC DELL, Notebook DELL, 3x monitor DELL, Multifunkčné zariadenie Epson EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
12.10.2021 107/2021 Školenie aplikovanej behaviorálnej analýzy pre zamestnancov ŠZ AUT na deň 14.10.2021 (1.prednáška) BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE SK, s.r.o., A.Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen
13.10.2021 108/2021 Dodanie a montáž 15 ks LED svietidiel – Ľ.Zúbka 6 Matej Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
19.10.2021 109/2021 Kancelárske potreby KOEXIMPO, papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
19.10.2021 110/2021 Tonery AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
21.10.2021 111/2021 Inzercia na prac.pozíciu špeciálny alebo liečebný pedagóg Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
25.10.2021 112/2021 Gastrozariadenie – umývačka skla a škrabka zemiakov s dovozom, montážou a zaškolením obsluhy GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina
25.10.2021 113/2021 Školenie aplikovanej behaviorálnej analýzy pre zamestnancov ŠZ AUT na deň 25.10.2021 (2.prednáška) BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE SK, s.r.o., A.Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen
25.10.2021 114/2021 Kalibrácia digitálneho detektora alkoholu Kalibrovanie s.r.o., Mouzesova 4/A, 902 01 Pezinok
25.10.2021 115/2021 Kancelárske potreby KOEXIMPO papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
25.10.2021 116/2021 Batéria do serveru AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
25.10.2021 117/2021 OFFICE 2019 Standard do PC AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
25.10.2021 118/2021 Doprava vrtnej súpravy Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o., Jiráskova 1001/2,851 01 Bratislava
11.11.2021 119/2021 Dvojdverová chladnička Zerowatt Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
02.11.2021 120/2021 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
02.11.2021 121/2021 Elektronické stravovacie poukážky (november 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
08.11.2021 122/2021 Dodanie a montáž dverového zámku na vstupné dvere budova Lipského 19 Milan Magula – Mima, Husova 4, 831 01 Bratislava
08.11.2021 123/2021 Supervízia vedúcich pracovníkov Asociácia supervízovor a sociálnych poradcov, o.z., Kristína Mózešová PhD, Mokrohájska cesta č.3, 841 01 Bratislava
08.11.2021 124/2021 Terapeutické pomôcky CSSpKM Ľ.Zúbka 6 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7
11.11.2021 125/2021 Predplatné časopisu Adamko Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
11.11.2021 126/2021 Terapeutické pomôcky CSSpKM Ľ.Zúbka 6 – masážny prístroj UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
15.11.2021 127/2021 Elektronické stravovacie poukážky (december 2021) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
16.11.2021 128/2021 Oprava 2ks automat.pračiek v ZPB Hont.16 Aleksandr Dmitriev, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača
16.11.2021 129/2021 Terapeutické pomôcky INFRA Slovakia, s.r.o., J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre
22.11.2021 130/2021 Realizácia projektu „ARTE-Zimná záhrada“ STIRO s.r.o., Na Výslní 3/b, 821 09 Bratislava
22.11.2021 131/2021 Vzdelávací kurz Pomocný čašník – pre klienta ZPB v rámci projektu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Alstrova 153, 831 06 Bratislava
22.11.2021 132/2021 Oprava podláh, okien, dverí a stien v CSSpKM StecBau s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava Nové Mesto
22.11.2021 133/2021 Školenie aplikovanej behaviorálnej analýzy pre zamestnancov ŠZ AUT na deň 25.10.2021 (3.prednáška) BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE SK, s.r.o., A.Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen
29.11.2021 134/2021 Update sviatkov a programu pre r.2022 Ing. Jaroslav Gregorec – XDEVEL, Segnerova 4, 841 05 Bratislava
29.11.2021 135/2021 Arboristické práce v záhradách ZPB Hontianska 12 + 16 Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o., Royova 2, 831 01 Bratislava
29.11.2021 136/2021 Logopedická aplikácia s ročnou licenciou pre potreby CSSpKM V lavici s.r.o., Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 – Libeň
01.12.2021 137/2021 Supervízia pre vedúcich zamestnancov + koordinátorov + RCA Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z., Mokrohájska cesta č.3, 841 01 Bratislava
02.12.2021 138/2021 Elektronické stravovacie poukážky (december) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
03.12.2021 139/2021 OOPP pre zamestnancov kuchyne REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava
06.12.2021 140/2021 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
10.12.2021 141/2021 Odpadkový kôš so senzorom Chal-Tec GmbH, Grosslingová 6-8, 811 09 Bratislava
10.12.2021 142/2021 Stolové kancelárske kalendáre r.2022 iMi Trade s.r.o., Janošíková 21, 010 01 Žilina
13.12.2021 143/2021 Exteriérové popisné tabule pred vchody do skupín AG Print, s.r.o., Na piesku 17089/8, 821 05 Bratislava -Ružinov
14.12.2021 144/2021 Vitamíny D3 + výživové doplnky MEDACO s.r.o., Gessayova 12, 851 04 Bratislava
14.12.2021 145/2021 Školenie Snoezelen 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi 3lobit, o.z.,  Jégeho 5, 821 08 Bratislava
27.12.2021 146/2021 Elektronické stravovacie poukážky (január 2022) UP Slovensko s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava