Objednávky 2022Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
11.01.2022 1/2022 Dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
28.01.2022 2/2022 Elektronické stravovacie poukážky (február 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
01.02.2022 3/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
01.02.2022 4/2022 Tonery do tlačiarní AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
01.02.2022 5/2022 SSD disk do počítača AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
02.02.2022 6/2022 Supervízie pre pracovníkov CSSpKM na rok 2022 Asociácia supervízorov a soc.poradcov, o.z., Mokrohájska cesta č.3, 841 01 Bratislava
22.02.2022 7/2022 Realizácia zákazky „Stavebné práce na zimnej záhrade“ STIRO s.r.o., Na Výslní 3/b, 821 09 Bratislava
25.02.2022 8/2022 Elektronické stravovacie poukážky (marec 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
25.02.2022 9/2022 Servisné práce na EZS v budove Ľ.Zúbka 6 SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
09.03.2022 10/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
11.03.2022 11/2022 Kurz Krízový manažment v sociálnych službách 1. a 2.blok Tabita s.r.o., Štefanov 241, 906 45 Štefanov
11.03.2022 12/2022 Akreditovaný kurz MŠVVŠ SR I. + II.časť REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA, K dolnej stanici 20, 911 01 Trenčín
11.03.2022 13/2022 Online konferencia DSS Andreas n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava
29.03.2022 14/2022 Elektronické stravovacie poukážky (apríl 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
01.04.2022 15/2022 Video seminár Povinné zverejňovanie zmlúv Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice
01.04.2022 16/2022 Občerstvenie na posedenie zamestnnancov Gastro FUEGO s.r.o., Kupeckého, 821 08 Bratislava
01.04.2022 17/2022 Aktualizácia programu pre evidenciu rekreačných príspevkov na obdobie 04/22 – 03/23 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
05.04.2022 18/2022 Kalibrácia potravinárskych váh – kuchyňa Lipského 19 + Ľ.Zúbka 6 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, Geologická 1, 822 11 Bratislava
05.04.2022 19/2022 Servis kuchynských váh Ján Žilavý – sevis váh, Obežná 2, 821 02 Bratislava
05.04.2022 20/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
07.04.2022 21/2022 Online školenie – trendy a moderná správa registratúry v archívnych dokumentov v r.2022 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
12.04.2022 22/2022 Kalibrácia digitálneho detektora alkoholu CA10 Fs. Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A,  902 01 Pezinok
12.04.2022 23/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.04.2022 24/2022 Revízia a čistenie komínov v ZPB Hontianska 12 + 16 KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
19.04.2022 25/2022 Prístup k produktu Verejná správa Slovenskej republiky Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
20.04.2022 26/2022 Revízia a kontrola bleskozvodov v budovách CSSpKM Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
20.04.2022 27/2022 Poradca podnikateľa – predplatné 2023 Poradca podnikateľ, spol. s.r.o., m.Rázusa 23A, 01001 Žilina 1
26.04.2022 28/2022 Tonery AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
26.04.2022 29/2022 Odborná prehliadka plynových zariadení Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
26.04.2022 30/2022 Výjazd a diagnostika práčky v ZPB Hont.16 WeissTech SERVIS s.r.o., Budovateľská 17C, 900 27
27.04.2022 31/2022 Odstránenie havarijného stavu na odtokovej kanalizácii kuchyňa Lipského 19 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
28.4.2022 32/2022 Elektronické stravovacie poukážky (máj 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
03.05.2022 33/2022 Vypracovanie cenových rozpočtov pre 3 zákazky ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
03.05.2022 34/2022 Servis plynových kotlov Hont.12 + Hont.16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
06.05.2022 35/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.05.2022 36/2022 Oprava vodovodného potrubia – odstránenie zatekania v stene na Ľ.Zúbka 6 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
16.05.2022 37/2022 Servis klimatizácie motor.vozidla CITROEN C3 PICASO BL061NP AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
18.05.2022 38/2022 Nákup práčky plnenej spredu Bosch WAN24164BY NAY a.s, Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
27.05.2022 39/2022 Školenie – Nový daňový bonus na deti – online 22.6.2022 EKON – perfekt s.r.o., Lisovňa 27, 831 06 Bratislava
30.05.2022 40/2022 Jarná deratizácia budov Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
30.05.2022 41/2022 Servis mot.vozidla CITROEN C3 PICASO BL061NP AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
31.05.2022 42/2022 Elektronické stravovacie poukážky (jún 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
07.06.2022 43/2022 Predplatné časopis Adamko Slovnská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
06.06.2022 44/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
13.06.2022 45/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
13.06.2022 46/2022 Akreditovaný vzdelávací program „Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie“ INSTITUT Bazální stimulace podle prof. Dr. Frohlicha, s.r.o., J. Opletala 680, 738 01 Frýdek-Místek ČR
24.06.2022 47/2022 Revízia a kontrola elektrospotrebičov v kanceláriach, kuchyniach a skladoch CSSpKM Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
24.06.2022 48/2022 Videoseminár – špeciálne druhy registratúrnych záznamov Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice
28.06.2022 49/2022 Požiarne hlásiče – detektory do ZPB Hont.12+16 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
29.06.2022 50/2022 Oprava práčky Ľ.Zúbka 6 WeissTech SERVIS s.r.o., Budovateľská 17C, 900 27
01.07.2022 51/2022 Elektronické stravovacie poukážky (júl 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
04.07.2022 52/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
13.07.2022 53/2022 Bezvreckový vysávač 4x + priemyselný vysávač 1x Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7
19.07.2022 54/2022 Darčekové poukážky Kaufland Slovenská republika v.o.s., Prenájmy/B2B Sales, Trnavská cesta 41/A, 831 03 Bratislava
22.07.2022 55/2022 Oprava hygienického priestoru sprchy v budove ZPB Hont.12 Serhiy Shtets, Drienova 16940-1H, 821 01 Bratislava-Ružinov
28.07.2022 56/2022 Elektronické stravovacie poukážky (august 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
05.08.2022 57/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
10.08.2022 58/2022 Automatická práčka Bosch WAJ24062BY ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
11.08.2022 59/2022 8portový gigabitový Easy Smart switch do PC AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
11.08.2022 60/2022 Online seminár – Zákazky s NH cez novú elektronickú platformu IS EVO. PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
18.08.2022 61/2022 Kontrola a servis požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v budovách CSSpKM Róbrt Ladecký-FIRECONTROL, gen. Goliána 11, 917 02 Trnava
23.08.2022 62/2022 Opakovaná odborná prehliadka 2 ks tlakových nádob v ZPB Hont.12 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
31.08.2022 63/2022 Revízia a kontrola elektrospotrebičov – výchovné miestnosti Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
31.08.2022 64/2022 Elektronické stravovacie poukážky (september 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
16.09.2022 65/2022 Vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie a oprava dažďovej vpuste v budove ZPB Hont.16 Vortech s.r.o., Barónka , 831 06 Bratislava
16.09.2022 66/2022 Servis motorového vozidla CITROEN Jumper BL 900GF – poistná udalosť AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
20.09.2022 67/2022 Seminár Inventarizácia majetku, záväzkov .. pre obce, VÚC … – elektronické spracovanie REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA, K dolnej stanici 20, 911 01 Trenčín
27.09.2022 68/2022 Obrazové rámy IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
30.09.2022 69/2022 Elektronické stravovacie poukážky (október 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
30.09.2022 70/2022 Preinštalovanie programu pre sociálne oddelenie Ing. Jaroslav Gregorec – XDEVEL, Segnerova 4, 841 05 Bratislava
03.10.2022 71/2022 Komponenty do PC a tlačiarne – výmena a doplnenie AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
03.10.2022 72/2022 ESET Endpoint Protection Standard – 12 mesačná licencia na 26  pc staníc AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
04.10.2022 73/2022 Hygienické a čistiace prostriedky podľa výberu Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
07.10.2022 74/2022 Jesenná deratizácia budov zariadenia Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
12.10.2022 75/2022 Odstránenie havarijného stavu na potrubí TÚV v kotolni ZPB Hont.16 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
12.10.2022 76/2022 Revízia a kontrola elektrospotrebičov – elektrické ručné náradie Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
24.10.2022 77/2022 Kalibrácia digitálneho detektora alkoholu Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
24.10.2022 78/2022 Rekonštrukcia elektroinštalácie ubyt.jednotky na 1.NP v detašovanom pracovisku CSSpKM Hontianska 16 Slava Shtets, Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava – Lamač
26.10.2022 79/2022 Obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík, aktualizácia kategorizácie prác, návrhy opatrení, poradenstvo, dohľad FOLYMA, s.r.o., Ing. Bc. Róbert Henček, Mudroňova 38, 811 01 Bratislava
28.10.2022 80/2022 Kancelársky papier Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31.10.2022 81/2022 Elektronické stravovacie poukážky (november 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
02.11.2022 82/2022 Sušička prádla Gorenje D2E831/GI do budovy ZPB Hont.12 František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
02.11.2022 83/2022 Sušička prádla Gorenje D2E831/GI do budovy ZPB Hont.12 František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
02.11.2022 84/2022 Univerzálny čistič na podlahy Karcher BR 30/4+MF 1783-223.0 MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava
02.11.2022 85/2022 Pravidelná revízia zabezpečovacích zariadení v budovách CSSpKM SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
02.11.2022 86/2022 Revízia a čistenie komínov ZPB Hont.12 KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
07.11.2022 87/2022 Sušička prádla Gorenje D2E831/GI ZPB Hont.12 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T., ul. Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec
07.11.2022 88/2022 Sušička prádla Gorenje D2E831/GI ZPB Hont.16 Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T., ul. Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec
09.11.2022 89/2022 Dodanie a zapojenie 2ks klimatizačných jednotiek do jedálne v budove na Lipského 19 Iceteam s.r.o., Hrachová 4, 821 05 Bratislava
09.11.2022 90/2022 Maľovanie vnútorných priestorov Hontianska 16, Lipského 19 Jozef Kamar fy H-K-M, 930 06 Sap 203
11.11.2022 91/2022 Servis motor.vozidla CITROEN Jumper ECV BL900GF AUTOTEAM, Hviezdovslavova 167, 900 31 Stupava
14.11.2022 92/2022 Výmena svietidiel v budove A, B a C Peter Humaj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
14.11.2022 93/2022 Hygienické a čistiace prostriedky podľa výberu Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
21.11.2022 94/2022 Stolové kalendáre iMi Trade s.r.o., Janošíková 21, 010 01 Žilina
21.11.2022 95/2022 Skrinky – vchod skupina A IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
25.11.2022 96/2022 Oprava múrika s novou vstupnou bránkou Slava Shtets, Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava – Lamač
28.11.2022 97/2022 Oprava práčky Whirpool – v budove Ľ.Zúbka 6 PMK s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava
30.11.2022 98/2022 Elektronické stravovacie poukážky (december 2022) UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
99/2022 prázdna
05.12.2022 100/2022 Televízor SAMSUNG UE50TU7092 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov
07.12.2022 101/2022 Dodanie OOPP a OP pre zamestnancov CSSpKM REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava
08.12.2022 102/2022 Terapeutické pomôcky 3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava
08.12.2022 103/2022 Tonery do tlačiarne AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
08.12.2022 104/2022 2-sedačka a 3-sedačka ekokoža hnedá Nábytok a kuchyne, Tomáš Hula, Družstevná 69, 956 17 Solčany
09.12.2022 105/2022 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.12.2022 106/2022 Dodávka vonkajšieho prístrešku Marko Minarovič, 900 86 Jablonec 350
15.12.2022 107/2022 Programy MS OFFICE 2021 + 2019 AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
15.12.2022 108/2022 Počítač desktop DELL Vostro 3710 SFF 2x, monitor Philips 272E2FA 2x Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava