Objednávky 2023Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
09.01.2023 1/2023 Príručka „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
27.01.2023 2/2023 Update sviatkov a programu UK DSS 1.74 Ing. Jaroslav Gregorec – XDEVEL, Segnerova 4, 841 05 Bratislava
27.01.2023 3/2023 Pamäťový externý disk – Intenso 4TB 2,5″ USB 3.0 AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
27.01.2023 4/2023 Servisné práce na EZS v budove CSSpKM  Lipského 19 SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
08.02.2023 5/2023 Online seminár „Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 pre obce, VUC a ROPO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti“ Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
09.02.2023 6/2023 Doména a hosting AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
09.02.2023 7/2023 Dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
20.02.2023 8/2023 Tonery JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
01.03.2023 9/2023 Oprava hygienického priestoru Hontianska 16 Jozef Hamar fy H-K-M, 930 06 Sap 203
14.03.2023 10/2023 Servisný zásah na plynovom ohrievači vody v objekte ZPB Hontianska 12 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
15.03.2023 11/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
24.03.2023 12/2023 Výmena skla Sklenárstvo Ložan, Jurigovo nám-Karlova Ves, 841 02 Bratislava
03.04.2023 13/2023 SSDisk a TP Link, Zdroj P4 – údržba počítačov AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
11.04.2023 14/2023 Kancelárske potreby Ing. Peter Gerši – GC Tech., Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
14.04.2023 15/2023 Ročný prístup do Verejnej správy SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
14.04.2023 16/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
17.04.2023 17/2023 Jarná deratizácia budov Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
17.04.2023 18/2023 Revízia a čistenie komínov ZPB Hont.12 + 16 KOMINÁR, s.r.o.,  Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
17.04.2023 19/2023 Servis motor.vozidla CITROEN Jumper combi tour ECV BL900GF AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
25.04.2023 20/2023 Servisné práce na EZS v budove ul. Lipského 19 SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
02.05.2023 21/2023 Kalibrácia digitálneho detektora alkoholu CA10Fs Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
02.05.2023 22/2023 Havarijná výmena zásobníka na teplú vodu v kotolni na Hontianskej 12 VO-KU-PLYN, s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava
12.05.2023 23/2023 Personálny a mzdový poradca podnikateľa – ročné predplatné Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázus 23A, 010 01 Žilina 1
17.05.2023 24/2023 Časopis ADAMKO Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
17.05.2023 25/2023 Servis umývačky skla a riadu QQI-52TP GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina
22.05.2023 26/2023 Trojitá kancelárska policová skriňa 2-dverová SEGMENT B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
25.05.2023 27/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
25.05.2023 28/2023 Odborná prehliadka plynových rozvodov a zariadení v budovách CSSpKM Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
13.06.2023 29/2023 Inzercia v Dúbravských novinách 7-8/2023 mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
13.6.2023 30/2023 Servis motor.vozidla CITROEN Jumper BL900GF – pneumatiky AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
30.06.2023 31/2023 Objednávka nábytku do skupiny DREVONA MARKET s.r.o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava
30.06.2023 32/2023 Darčekové poukážky Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 03 Bratislava
04.07.2023 33/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
04.07.2023 34/2023 Kontrola a nastavenie plynových kotlov Hont.16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
06.07.2023 35/2023 Maľovanie vnútorných priestorov Lipského 13 Karol Varačka, Kašmírska 21, 821 04 Bratislava
06.07.2023 36/2023 Výmena zárubne v kuchyni na Lipského 19 K & H Stav, Sap 203, 930 06 Sap
06.07.2023 37/2023 Výmena ventilov na prívode vody Lipského 19 Adrián Nagy, Poľbá 375/18, 930 05 Gabčíkovo
08.08.2023 38/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
14.08.2023 39/2023 Vzdelávanie: Supervízia a mentorovanie Coachingplus, OZ, Cabanova 42, 841 02 Bratislava
17.08.2023 40/2023 Kontrola požiarnych vodovodov Róbert Ladecký – FIRECONTROL, gen. Goliána 11, 917 02 Trnava
07.09.2023 41/2023 Revízia a čistenie komínov Hont.12 KOMINÁR, s.r.o., Tupolevova ul. č.24, 851 01 Bratislava
07.09.2023 42/2023 Oprava elektroinštalácie – zásuvkového okruhu Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
11.09.2023 43/2023 Inzerát na kuchár/kuchárka Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
12.09.2023 44/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
22.09.2023 45/2023 Revízia germicídnych žiaričov Nexa, s.r.o., Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 41 Piešťany
22.09.2023 46/2023 Oprava práčky Whirlpool Ľ.Zúbka 6 PMK s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava
22.09.2023 47/2023 Kurz : Ako bezpečne zvládať krízové situácie Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, 160 00 Praha 6
22.09.2023

 

48/2023

Vzdelávanie zamestnancov v problematike starostlivosti o deti a dospelých s porucou autist.spektra PhDr. Hynek Jún, Ph.D., Zlončice 179, 278 01 Kralupy nad Vltavou
22.9.2023 49/2023 Supervízie pre zamestnancov Mgr. Kristína Mózešová, PhD, Lipová 747/35, 900 67 Láb
22.09.2023 50/2023 Výmena SSD Disku v PC – Hontianska 12 AWAX s.r.o., Romanova 40,  851 02 Bratislava
04.10.2023 51/2023 Vysokotlaké čistenie kanalizácie – Hontianska 16 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
04.10.2023 52/2023 Predĺženie licencie o 12 mesiacov pre 26 PC staníc AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
04.10.2023 53/2023 Oprava veľkokapacitného zariadenia- nádoba na vyprážanie  v kuchyni budova Lipského 19 Martin Tretina, Opravy veľkokuchynských zariadení, Cajlanská 167, 902 01 Pezinok
12.10.2023 54/2023 Hygienické a čistiace prostriedky Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.10.2023 55/2023 Predplatné časopisu Adamko Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
12.10.2023 56/2023 Jesenná deratizácia budov Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
26.10.2023 57/2023 Revízie a kontroly elektrospotrebičov – elektrické ručné náradie Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
26.10.2023 58/2023 Revízie a kontroly elektrospotrebičov -výchovné miestnosti Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
26.10.2023 59/2023 Pravidelná odobrná prehliadka a skúška elektroinštalácie v objektoch CSSpKM Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
27.10.2023 60/2023 Postele, matrac, lamelové rošty, úložné boxy Textilomanie s.r.o., Lidická 700/13,  602 00 Brno
07.11.2023 61/2023 Odstránenie havarijného stavu na rozvodoch vody v bud.Hontianska 12 . VO-KU-PLYN, s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava
07.11.2023 62/2023 Tonery do tlačiarní podľa zmluvy CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
07.11.2023 63/2023 Canon i-SENSYS MF 657 Cdw multifunkčné zariadenie CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 05 Bratislava
08.11.2023 64/2023 Kancelársky papier A4 120 bal /500 listov Ing. Peter Gerši – GC Tech., Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
08.11.2023 65/2023 Diagnostika práčky Bosch v bud.Lipského 13 PMK s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava
10.11.2023 66/2023 Odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii budova Lipského 13 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
20.11.2023 67/2023 Výmena termostatických ventilov a vertikálnych radiátorov INŠTALÁCIE TZB, a.s., Gozovská 93/23, 900 55 Lozorno
17.11.2023 68/2023 Pomôcky na tvorivé dielne Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
17.11.2023 69/2023 Pomôcky na tvorivé dielne Pine Oak Ltd, GtobatGateway 8, 000 00 Providence, Mahe Seychelles
17.11.2023 70/2023 Pomôcky na tvorivé dielne Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
17.11.2023 71/2023 Pomôcky na tvorivé dielne Katarína Pischel -REPROMA, Bardejovská 2068/76, 808 06 Ľubotice
17.11.2023 72/2023 Pomôcky na tvorivé dielne WEOPACK s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok
17.11.2023 73/2023 Pomôcky na tvorivé dielne MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce
17.11.2023 74/2023 Pomôcky na tvorivé dielne OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
17.11.2023 75/2023 Pomôcky na tvorivé dielne Z-TRADE s.r.o., Soukenická 93, 550 01 Brounov
17.11.2023 76/2023 Pomôcky na tvorivé dielne DEKOR POINT, s.r.o., Podhradská 379/1, 077 01 Kráľovský Chlmec
27.11.2023 77/2023 Komponenty do serveru AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
27.11.2023 78/2023 Odstránenie zalomeného kľúča zo zámku vchodový dverí – ZPB Hontianska 16 Tibor Vadinský – ml, 023 03 Zborov nad Bystricou 694
28.11.2023 79/2023 SSD Disk do počítača AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
29.11.2023 80/2023 Stolové kalendáre iMi Trade s.r.o., Jánošíková 21, 010 01 Žilina
01.12.2023 81/2023 Kancelárska stolička 1+1zadarmo B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
02.12.2023 82/2023 Rohová sedacia súprava + doprava František Majtán – Euronocs TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
04.12.2023 83/2023 Masívna kovová hojdačka Darek Nábytok a kuchyne, Tomáš Hula, Družstevná 69, 956 17 Solčany
04.12.2023 84/2023 Jedálenské stoličky ATALA MASIV Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava-Petržalka
04.12.2023 85/2023 Výmena dverí – zádveria Jozef Hamar fy H-K-M, 930 06 Sap 203
04.12.2023 86/2023 Kalibrácia digit.detektora alkoholu Alkoholtestery s.r.o., Kuchyňa 101, 900 52 Kuchyňa
04.12.2023 87/2023 prázdne
04.12.2023 88/2023 Čistiace a dezinfekčné prostriedky VHM Corp s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
04.12.2023 89/2023 Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v plynomerni Hontianska 12 a 16 Peter Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
12.12.2023 90/2023 Obedy pre klientov a zamestnancov Igor Goruša – I.E.G, Stravovacie služby, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
14.12.2023 91/2023 Jedálenské stoličky ATALA MASIV Kancelárske stoličky. com, s.r.o., Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava-Petržalka
15.12.2023 92/2023 Supervízia Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o.z.,Kristína Mózešová PhD, Mokrohájska cesta č.3, 841 01 Bratislava
18.12.2023 93/2023 Obedy pre klientov a zamestnancov Igor Goruša – I.E.G, Stravovacie služby, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
18.12.2023 94/2023 Osobné pracovné prostriedky REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SPN 90/341, 010 11 Košice