Objednávky 2024Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
03.01.2024 01/2024 Čistiace a dezinfekčné prostriedky VHM Corp. s.r.o., Tallrova 4, 811 02 Bratislava
08.01.2024 02/2024 Suchý tovar MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
10.01.2024 03/2024 Suchý tovar MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
15.01.2024 04/2024 Suchý tovar MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
17.01.2024 05/2024 Suchý tovar MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
22.01.2024 06/2024 Update sviatkov na rok 2024 Ing. Jaroslav Gregorec – XDEVEL, Segnerova 4, 841 05 Bratislava
23.01.2024 07/2024 Suchý tovar MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
25.01.2024 08/2024 Supervízie pre zamestnancov rok 2024 Mgr. Kristína Mózešová, PhD, Lipová 747/35, 900 67 Láb
25.01.2024 09/2024 Suchý tovar MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
10/2024
11/2024
01.02.2024 12/2024 Videoseminár Ročné zúčtovanie dane r.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o, Družstevná 232/2, 040 01 Košice
08.02.2024 13/2024 Oprava práčky Bosch v budove ZPB Hont.12 PMK s.r.o., Račianska 88B, 831 02 Bratislava
08.02.2024 14/2024 Čistiace a dezinfekčné prostriedky VHM Corp s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
09.02.2024 15/2024 Tonery zmluva Z2024736 JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
29.02.2024 16/2024 Switch na rozšírenie kabeláže internetu AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
12.03.2024 17/2024 Online seminár – účtovníctvo a rozpočtovníctvo r.2024 Regionálne vzdelávacie centrum, Rovinka, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava
12.03.2024 18/2024 Servis váh Ján Žilavý-Servis Váh, Račianska 149, 831 02 Bratislava
14.03.2024 19/2024 Čistiace a dezinfekčné prostriedky VHM Corp s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
20.03.2024 20/2024 Tlačivá Z20241746_Z. Tlačiareň J+K s.r.o., Mierové námestie 4, 914 41 Nemšová
20.03.2024 21/2024 Kurz – aservitiva a deeskalácia pre 20 osôb Sorudo s.r.o., Žilinská 7028/1, 811 06 Bratislava