Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena  Dodávateľ
I.Q.2014
21.1.2014 033/2014 Teplo 1/14 5210,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
19.2.2014 105/2014 Teplo 2/14 7800,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
19.2.2014 107/2014 Vyúčtovanie tepla 2013 1103,39€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
18.3.2014 166/2014 Teplo 3/14 4780,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
9.4.2014 185/2014 Plyn-Hontianska 12 1722,76€ SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26
    II.Q.2014
16.4.2014 200/2014 Teplo 4/14 4280,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
23.5.2014 286/2014 Teplo 5/14 2020,00€ Bratislavská teplárensksá,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
19.6.2014 335/2014 Teplo 6/14  1990,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
III.Q.2014
18.7.2014 391/2014 Teplo 7/14 1990,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
15.8.2014 445/2014 Teplo 8/14 1990,00 Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
11.8.2014 459/2014 Okná a dvere 4224,00€ BATEA-STAV,s.r.o.,Viničnianska cesta 1,90201, Pezinok
12.8.2014 465/2014 Maliarske a natieračske práce 3502,57€ Hrenák Miroslav,Hlinková 721/61,01401, Bytča
14.11.2014 504/2014 Teplo 9/14 1970,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
14.11.2014 507/2014 Potraviny 1214,94€ Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143
14.11.2014 514/2014 Stravné lístky 1325,48€ VAŠA Slovensko,s.r.o.,Račianske mýto 1/B,Bratislava
IV.Q.2014
18.11.2014 562/2014 Teplo 10/14 3441,76€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava
19.11.2014 613/2014 Výmena: Okná+dvere 16899,60€ BATEA-STAV,s.r.o.,Viničnianska cesta 1,90201,Pezinok
23.11.2014 635/2014 Teplo 4917,35€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava