Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2016Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena  Dodávateľ
I.Q.2014
21.1.2014 033/2014 Teplo 1/14 5210,00€ Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A,Bratislava