Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2019Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117  ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5 000 €
 
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 10.4.2019
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.10.2019 – neboli také zákazky
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 30.01.2020
 
Súhrnná správa v zmysle §10 odst.10 o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 eur
 
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 24.4.2019 – neboli také zmluvy
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.7.2019 – neboli také zmluvy
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.10.2019
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 30.01.2020