Verejné obstarávanie 2018Verejné obstarávanie:
6.12.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup suchých potravín“
Predpokladaná hodnota zákazky –  do 22 500 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf
12.11.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Oprava poškodenej kanalizácie Hontianska 12“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 658,98 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky.docx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf
26.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava terasy pred skupinou E, DSSpKM Lipského 13“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 7 531,46 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf
26.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava terasy malí autisti, DSSpKM Ľ. Zúbka 6“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 5 668,02€ bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

25.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Odstránenie závad v elektroinštalácii v budovách DSSpKM“
Predpokladaná hodnota zákazky – 2 283,52 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf
Výzva na predloženie ponúk.pdf

 

24.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Garážové brány“
Predpokladaná hodnota zákazky – 7 498,90 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf
Výzva na predloženie ponúk.pdf

 23.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava priestorov kúpeľne pre hydraulickú stoličku“
Predpokladaná hodnota zákazky – 1 100,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.docs
Výzva na predloženie ponúk.pdf
18.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup hydraulickej stoličky s príslušenstvom“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 683,33 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky.pdf
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf
Výzva na predloženie ponúk.pdf
5.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup pekárskych výrobkov“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 5 417,01 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf
5.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 9 915,51 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf
4.10.2018Prieskum trhu na predmet zákazky:
Výmena železných vchodových bráničiek oplotenia budov DSSpKM Bratislava Lipského 13 a 19, Ľ.Zúbka 6
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 750,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf)
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií (xlsx)
Príloha č.2 – Fotka bráničky-vzor
26.9.2018Prieskum trhu na predmet zákazky:
Výmena starých plastových okien a dverí v priestoroch textilnej dielne, budova Lipského 13
Predpokladaná hodnota zákazky – do 2,423,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf)
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií (xlsx)
Príloha č.3 – Dvere(pdf)
Príloha č.4 – Okná (pdf)
 
28.5.2018
VOVýmena starých plastových okien a dverí v priestoroch textilnej dielne, budova Lipského 13“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 2,423,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64362508 kl.25
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ponúk – Okná a dvere (docx)
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií – Okná a dvere (xlsx)
Príloha č.2 – Zmluva o dielo – Okná a dvere (docx)
Príloha č.3 – Dvere(pdf)
Príloha č.4 – Okná (pdf)
Doplňujúce/spresňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk a k Návrhu na plnenie kritérií (pdf)
VO ukončené 29.6.2018. Odstúpenie od zmluvy dňa: 11.9.2018
 
28.5.2018
VO „Nákup a montáž svetlovodov na strechu budovy Ľ. Zúbka č.6“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4.889,32 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64362508 kl.25
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ponúk – svetlovody (docx)
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií – svetlovody (xlsx)
Príloha č.2 – Zmluva o dielo – svetlovody (docx)
Príloha č.3 – Statický posudok – svetlovody (pdf)
VO ukončené 29.6.2018.
 
VO „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 18 500,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Dagmar Melotíková, + 421 903 52 00 52
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Čerstvé ovocie a zelenina (xlsx)
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Čerstvé ovocie a zelenina (pdf)
Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé ovocie a zelenina (docx)
Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé ovocie a zelenina (pdf)
 
VO „Maliarske a natieračské práce“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4 290,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Dagmar Melotíková, + 421 903 52 00 52
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Výzva na predkladanie ponúk.docx
Výzva na predkladanie ponúk.pdf