Verejné obstarávanie 2019Verejné obstarávanie:

VO 05/2019– ukončené

Dátum: 18.112019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Rekonštrukcia vstupu do budovy DSS Ľ.Zúbka 6 – úpravy spevnených plôch – celoročný pobyt“

Predpokladaná hodnota zákazky – 6 690,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo.docx

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie.docx

 

VO 04/2019– ukončené

Dátum: 04.09.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Rekonštrukcia hygienických zariadení“

Predpokladaná hodnota zákazky – 12 827,57 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Výkaz-výmer.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo.docx

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie.docx

 

VO 03/2019 – ukončené

Dátum: 12.04.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Mrazené potraviny“
Predpokladaná hodnota zákazky – 5 700,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Rámcová zmluva.pdf

 

VO 02/2019 – ukončené

Dátum: 13.03.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“
Predpokladaná hodnota zákazky – 7 770,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva.docx

 

VO 01/2019 – ukončené

Dátum: 04.03.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Výmena kotlov v ZPB Hontianska 16“
Predpokladaná hodnota zákazky – 13 069,16 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf