Zmluvy 2013Zverejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy Cena Zmluvná strana  Pozn.
11.1.2013 001/2013  Zmluva o združenej dodávke elektriny  ZSE Energia, a.s. Bratislava  
11.1.2013 002/2013  Zmluva o združenej dodávke elektriny  ZSE Energia, a.s. Bratislava  
21.1.2013 003/2013 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
5.6.2013 004/2003 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu OM: 4101445762 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
5.6.2013 005/2013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke k plynu; OM:4100001284 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
5.6.2013 006/2013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, OM:4100006883 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
5.6.2013 007/2013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, OM: 4100006891 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
16.05.2013 008/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb ABAX-BRATISLAVA, a.s. v spolupráci s O2, Záhradnícka 87, Bratislava
11.06.2013 009/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb ABAX-BRATISLAVA, a.s. v spolupráci O2, Záhradnícka 87, Bratislava
13.6.2013 010/2013 Rámcová zmluva o pokytnutí podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb ABAX-BRATISLAVA, a.s. v spolupráci s O2, Záhradnícka 78, Bratislava
13.6.2013 011/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb ABAX-BRATISLAVA, a.s. v spolupráci s O2, Záhradnícka 87, Bratislava
26.6.2013 012/2013 Kúpna zmluva P.O.Z. Veľkoobchod Rudolf Čerňan Hlohovec
26.7.2013 013/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVaR SR Bratislava
27.8.2013 013/2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Bratislava
11.9.2013 014/2013 Zmluva o dielo Ing. Jozef Tuma BATEA – stavebná spoločnosť Pezinok
Číslo zmluvy Zo dňa Názov/Predmet zmluvy Zmluvná cena Zmluvná strana Poznámky
Ostatné zmluvy – sponzorské 2013
VI. 1/2013 11.2.2013 DZ-Peňažný dar 1000,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 2/2013 11.2.2013 DZ-Peňažný dar  1000,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 3/2013 11.2.2013 DZ-Peňažný dar  1000,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 4/2013 11.2.2013 DZ-Peňažný dar  1000,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 5/2013 11.2.2013 DZ-Peňažný dar  1000,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 6/2013 15.2.2013 DZ-Peňažný dar 100,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 7/2013 8.3.2013 DZ-Peňažný dar 1000,00€ Nadácia Volkswagen Slovaki,J.Jonáša 1, Bratislava
VI. 8/2013  4.4.2013 DZ-Peňažný dar  600,00€ SANDOZ,d.d.,Galvaniho 15/C, Bratislava
VI. 9/2013 15.4.2013 DZ-Peňažný dar 300,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 10/2013 18.4.2013 DZ-Tačiareň  15,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 11/2013 23.4.2013 DZ-Peňažný dar 100,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 12/2013 13.5.2013 DZ-Vysávač-2ks a Rýchlovarná konvica 50,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 13/2013 17.6.2013 DZ-Peňažný dar 500,00€ TRANSPETROL,a.s.,Šumavská 38, Bratislava
VI. 14/2013 28.6.2013 DZ-Didaktické hračky 30,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 15/2013 1.7.2013 DZ-Peňažný dar 5,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 16/2013 13.7.2013 Zmluva o poskytnutí grantu 2013-1-02/4 2000,00€ Nadácia VÚB,Mlynské nivy 1, Bratislava projekt ZPB
VI. 17/2013 26.6.2013 DZ-Peňažný dar 1000,00€ ZIPP BRATISLAVA,s.r.o.,Mlynské nivy 61/A, Bratislava
VI. 18/2013 27.8.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 13412 0847  21600,00€ SAAIC,O.Z.,Svoradova 1, Bratislava
VI. 19/2013 17.7.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie  1000,00€ MPSVaR SR,Špitálska 4,6,8, Bratislava
VI. 20/2013 20.8.2013 Zmluva o účinkovaní Divadelný kolektív KAMKO,Bratislava NOC,Nám.SNP 12,Bratislava 1
VI. 21/2013 6.9.2013 DZ-Peňažný dar 210,00€ Pedagogická fakulta UK,Račianska 59, Bratislava
VI. 22/2013 10.9.2013 Zmluva č. 2013zam081 700,00€ Nadácia Tatra banky,Hodžovo nám.3, Bratislava
VI. 23/2103 1.10.2013 DZ-tablet 1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 24/2013 10.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 59,40€ Pedagogická fakulta UK,Račianska 59, Bratislava pedagogická prax
VI. 25/2013 13.11.2013 DZ-Nábytok 4,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 26/2013 13.11.2013 DZ-Mikrovlnka 1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 27/2013 13.11.2013 DZ-Chladnička a mikrovlnka  2,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 28/2013 13.11.2013 DZ-Nábytok  12,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 29/2013 13.11.2013 DZ-Chladnička 1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 30/2013 13.11.2013 DZ-Rádiomagnetofón  1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 31/2013 13.11.2013 DZ-Mikrovlnka 1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 32/2013 14.11.2013 DZ-Potravinárske výrobky 193,50€ Nestlé Slovensko,s.r.o.,Košovská cesta 11,97127,Prievidza
VI. 33/2013 15.11.2013 DZ-Kreslo 5,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 34/2013 22.11.2013 DZ-Mikrovlnka 1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 35/2013 22.11.2013 DZ-Kuchynská linka a chladnička 2,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 36/2013 10.12.2013 DZ-Peňažný dar 20,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 37/2013 7.11.2013 Zmluva o prevode správy  1106,36€ DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava panvica a škrabka
VI. 38/2013 12.12.2013 DZ-TV prijímač 1,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 39/2013 16.12.2013 DZ-TV prijímač a stolík pod TV 35,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 40/2013 19.12.2013 DZ-Peňažný dar 500,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 41/2013 20.12.2013 DZ-Sedacia súprava  1,00€ Darca-fyzická osoba