Zmluvy 2016Číslo zmluvy Zo dňa Názov/Predmet zmluvy Zmluvná cena Zmluvná strana Poznámky
29.5.2015 Kolektívna zmluva 2015
Ostatné zmluvy – sponzorské 2016
      Hospodárske zmluvy 2016
II. 4/2016 5.2.2016 Dodatok č. 1 – č.2015/175 Vema,s.r.o.,Plynárenská 7/C,82109,Bratislava mzdy
III. 1/2016 29.1.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20161191_Z 3,60/ks LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.,Tomášikova 23/D,82101,Bratislava stravné poukážky
III.2/2016 26.2.2016 Kúpna zmluva Rudolf Čerňan,P.O.Z. Veľkoobchod,Čakajovce 386,95143 potraviny
III.3/2016 Zmluva o poskytnutí služieb Kuchynský odpad
III.4/2016 Kúpna zmluva Pekárenské výrobky
III.5/2016 Kúpna zmluva mliečne výrobky a vajíčka
III.6/2016 Kúpna zmluva mäso a mäsové výrobky
III.7./2016 Kúpna zmluva Mrazená zelenina a hydina
III.8/2016 Kúpna zmluva Suché potraviny
 Energie 2016
VII.1/2016 Preddavkové platby Teplo
VII.2/2016 Odber plynu na rok 2017 Dodatok k zmluve č 9104953503
VII.3/2016 Odber plynu na rok 2017 Dodatok k zmluve č 9104394234
VII.4/2016 Odber plynu na rok 2017 Dodatok k zmluve č 9100066380
VII.5/2016 Odber plynu na rok 2017 Dodatok k zmluve č 9100066388
VII.6/2016 Elektrická energia Dodatok k zmluve Hontianska 12,16
VII.7/2016 Odber tepla Preddavkové platby
      Zmluvy o nájme 2016
Darovacie zmluvy
VI.1/2016 02.02.2016 Darovacia zmluva Hnuteľný majetok
VI.2/2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.3/2016  07.03.2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.4/2016 Darovacia zmluva Hnuteľný majetok
VI.5/2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.6/2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.7/2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.8/2016 Darovacia zmluva Hnuteľný majetok
VI.9/2016 Darovacia zmluva Hnuteľný majetok
VI.10/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.11/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.12/2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.13/2016 Darovacia zmluva Peňažný dar
VI.14/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.15/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.16/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.17/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.18/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.19/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.20/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.21/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.22/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.23/2016 Darovacia zmluva peňažný dar
VI.24/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.25/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.26/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.27/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.28/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.29/2016 Darovacia zmluva hnuteľný majetok
VI.30/2016 Darovacia zmluva peňažný dar