Zmluvy 2022Zmluvy uzavreté po dátume 31.3.2022 podľa  Nariadenia vlády č.498/2011 Z.z – s účinnosťou od 01.04.2022 zverejňujeme v Centrálnom registri zmlúv  na stránke crz.gov.sk

 

 

Zmluvy hospodárske – energie 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy servisné a za služby 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
CC4-01-2022 Zmluva o dielo AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
CC4-02-2022 Smlouva o provedení školení INSTITUT Bazální stimulace podle Prof.Dr.FROHLICHA s.r.o.,  J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek

Zmluvy dodávateľsko-odberateľské 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy nájomné 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy ostatné – dary, sponzoring 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy – dohody 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy ostatné

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Kolektívna zmluva 2022

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka