Projekty

19. septembra 2013

Nová budúcnosť (2013)

19. septembra 2013
  • Nadácia VÚB poskytla nášmu zariadeniu grant na projekt „Nová budúcnosť“. Cieľom projektu je vytvoriť adekvátne podmienky pre samostatný život 12 ľuďom s mentálnym postihnutím za primeranej podpory tak, aby sa čo najviac priblížili bežnému životu a začlenili sa do každodennej reality.
  • 19. septembra 2013

    Adventné tvorivé dielne (2013)

    19. septembra 2013
  • Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla podporiť náš projekt „Adventné tvorivé dielne“, ktorý do grantového programu NTS „Dobré srdce“ predložil zamestnanec Tatra banky a.s.