EXIT´2013 Levoča (2013)

Vydané 16. júna 2013 Zverejnil/a
  • V dňoch 14. – 16. júna 2013 sa náš Divadelný kolektív KAMKO, po postupe z krajského kola, zúčastnil celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči, ktorá bola opäť nesmierne obohacujúca v umeleckej konfrontácii s ostatnými divadelnými súbormi ako i v dialógu s odbornou porotou.
  • Zo slov predsedu odbornej poroty Jána Šimka, ktoré padli na adresu nášho predstavenia, vyberáme: „Inscenátori dokázali vytvoriť javiskový tvar, ktorý umožnil hercom vyniknúť (v mnohých scénach sa spoľahli na ostenziu – herci konajú veľmi civilne a v spojení s emotívnou hudbou vzniká silný javiskový obraz), ktorý má silnú atmosféru a v neposlednom rade výborne pracuje s divadelnou metaforou a skratkou“.
    Naša inscenácia „ADÁM ťA EVA“ bola napokon, v silnej konkurencii ostatných súborov, ocenená 1. miestom a zaradením do programu Scénickej žatvy 2013.

    Text: S. Filová, Foto: E. Forgáč

    Levoca 21 Levoca 22 Levoca 23 Levoca 24 Levoca 01 Levoca 02 Levoca 03 Levoca 04 Levoca 05 Levoca 06 Levoca 07 Levoca 08 Levoca 09 Levoca 10 Levoca 11 Levoca 12 Levoca 13 Levoca 14 Levoca 15 Levoca 16 Levoca 17 Levoca 18 Levoca 19 Levoca 20