Logo pre Divadlo KAMKO

Vydané 15. februára 2014 Zverejnil/a
  • Autori loga:  Erik Forgáč, Vierka Furčáková, Michal Kralovič Vznik loga: február 2014
  • Čo znamená naše logo?
    Naše logo vychádza z loga Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, keďže Divadlo KAMKO je od svojho vzniku jeho súčasťou.
    Dve postavy, držiace sa za ruky, znázorňujú pomoc a podporu ľuďom so špeciálnymi potrebami prostredníctvom divadla vo svojej umeleckej i terapeutickej podobe, ktoré v logu stvárňuje maska.

    Vierka Furčáková