Projekt Grundtvig – workshopy (2014)

Vydané 10. apríla 2014 Zverejnil/a
  • V dňoch 7. – 9. apríla 2014 sme zorganizovali tri medzinárodné workshopy, ktoré sú súčasťou programu medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.
  • V pondelok 07.04.2014 sa konal prvý workshop na tému „Liečba divadlom“ s lektorkou Mgr. art. Vierou Dubačovou v priestoroch DK Dúbravka. Pondelkový večer bol navyše spríjemnený divadelným predstavením Divadla KAMKO a vystúpením míma Mira Kasprzyka. Tento kultúrny večer sme ponúkli aj Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, ktoré voľné vstupenky venovalo svojim aktívnym dobrovoľníkom ako poďakovanie za ich prácu a  pomoc. V utorok 08.04.2014 sa konal druhý workshop na tému „Pantomíma a jej využitie pri práci s ľuďmi s handicapom“ s lektorom Miroslavom Kasprzykom. V stredu 09.04.2014 bol workshop venovaný téme „Dramatoterapia v muzikoterapii“ s lektorom medzinárodného formátu Mgr. et Mgr. Matějom Lipským. Workshopy v utorok a stredu sa konali v priestoroch V – klubu na nám. SNP.
    V pondelok 7. apríla 2014 o 19.00 hod. sme odohrali našu autorskú divadelnú hru „ADÁM ťa EVA“. Divadlo KAMKO s touto hrou zvíťazilo na celoslovenskej súťaži a prehliadke amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči a zúčastnilo sa aj 91. ročníka súťaže slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2013 v Martine. Predstavenie sa konalo v červenej sále Domu kultúry Dúbravka. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť.

    Text: E. Kruzslíková, Foto: E. Forgáč

    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10