Farebné dni

Vydané 4. apríla 2019 Zverejnil/a

Už sme si zvykli na to, že každý deň si môžeme pripomenúť niekoho alebo niečo, komu alebo čomu môžeme vyjadriť svoju spolupatričnosť, či už v myšlienkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Niektoré z týchto dní majú aj svoju farbu. My sme sa pridali a svoju spolupatričnosť sme vyjadrili oblečením v ponožkový deň – 21. marec Svetový deň Downovho syndrómu, vo fialový deň – 26. marec Svetový deň epilepsie i v modrý deň – 2. apríl Svetový deň povedomia o autizme. Pripojíte sa k nám budúci rok aj vy? :o)

Text: A. Forgáčová, foto: J. Čajágiová, A Ščepánková