Zmluvy 2020Hospodárske zmluvy 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
HZ01/2020 Rámcová dohoda na dodanie ovocia, zeleniny, kyslej kapusty Rudolf Čerňan, 951 23 Lukáčovce 27
HZ02/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
HZ03/2020 Kúpna zmluva č.2400510844 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
HZ04/2020 Kúpna zmluva č.2400510861 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
HZ05/2020 Kúpna zmluva č.2400510850 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
HZ06/2020 Kúpna zmluva č.2400510836 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
HZ07/2020 Rámcová dohoda na dodanie potravín Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky
HZ08/2020 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kúpeľne v ZPB Hontianska 12 AGORA s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
HZ09/2020 Dodatok k Zmluve č.M8829 – Výťah ZBP Hont.12 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
HZ10/2020 Zmluva GGFS GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
HZ11/2020 Rámcová dohoda na dodanie potravín-Nákup mäsa a mäsových výrobkov Arpád Bognár Mäso údeniny, Eliášovce 284, 930 38 Nový Život
HZ12/2020 Rámcová dohoda na dodanie potravín – Nákup mlieka MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
HZ13/2020
príloha
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
HZ14/2020 Zmluva o dielo – servis IS AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
HZ15/2020 Rámcová dohoda na dodanie potravín – Nákup suchých potravín MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

 
Zmluvy – ostatné samosprávne kraje 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
SK01/2020 Dodatok č.1/2020 k Zmluve č.28/2019/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
SK02/2020 Zmluva č.08/2020/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
SK03/2020 Zmluva č.10/2020/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj

 
Hospodárske zmluvy – energie 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
E01/2020 Príloha č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Bratislavská teplárenská a.s.
E02/2020 Príloha č.3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Bratislavská teplárenská a.s.
E03/2020 Dodatok k zmluve – EE SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
E04/2020 Čiastková zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
E05/2020 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.

 
Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
G01/2020 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
G02/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2

 
Darovacie zmluvy 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
DZ01/2020 Darovanie tovaru Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
DZ02/2020 Darovanie tovaru Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
DZ03/2020 Darovanie tovaru Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
DZ04/2020 Darovanie tovaru Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
DZ05/2020 Darovanie tovaru Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
DZ06/2020 Peňažný dar p. Jankovičová
DZ07/2020 Peňažný dar p. Košarišťan
DZ08/2020 Peňažný dar p. Chovancová
DZ09/2020 Peňažný dar p. Kružliaková
DZ10/2020 Peňažný dar p. Lachová
DZ11/2020 Peňažný dar p. Géčová
DZ12/2020 Peňažný dar p. Burianková
DZ13/2020 Peňažný dar p. Baláž
DZ14/2020 Peňažný dar p. Šebejová
DZ15/2020 Peňažný dar p. Dvagošoková
DZ16/2020 Peňažný dar p. Škripeková
DZ17/2020 Peňažný dar p. Kormanová
DZ18/2020 Peňažný dar p. Boskovičová
DZ19/2020 Hnuteľný majetok p. Krupová
DZ20/2020 Peňažný dar p. Škovierová
DZ21/2020 Nepeňažný dar Nadácia TA3
DZ22/2020 Nepeňažný dar p. Michalových
DZ23/2020 Peňažný dar NADÁCIA X-BIONIC SPERE
DZ24/2020 Peňažný dar p. Hricko
DZ25/2020 Nepeňažný dar p. Mgr. art.Šimon Šicko, Lukáš Fila, Mgr. Zuzana Suchová, Mgr. Lucia Pašková
DZ26/2020 Darovacia zmluva a zmluva o postúpení pohľadávky Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2

 
Zmluvy – dohody o spolupráci 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
DS01/2020 Dohoda o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava – D/bravka, Žatevná 2, 841 01 Bratislava
DS02/2020 Dohoda o potravinovej pomoci Potravinová banka Slovenska, Bočná 2, 040 01 Košice

Zmluvy ostatné

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
O01/2020 Smlouva o provedení školení INSTITUT Bazální stimulace podle Prof.Dr.KROHLICHA s.r.o., Frýdek-Místek, J. Opletala 680, 738 02 F.M.
O02/2020 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe – rekvalifikačný kurz Agentúra JASPIS, s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava

Kolektívna zmluva 2020

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
Dodatok č.3 ku KZ 2019 , Príloha č.1-2020, Príloha č.2-2020 V platnosti KZ z roku 2019 s Dodatkami a Prílohami č.1 a č.2 pre rok 2020