PREČO SKÁČEM? (2016)

Vydané 13. februára 2016 Zverejnil/a
  • Mimoriadne užitočná príručka o svete autistov, ktorú napísal Naoki Higašida. Veríme,  že náš projekt s rovnakým názvom bude mimoriadne užitočnou príručkou pre deti v škôlke na Damborského ulici v Bratislave.
  • Kniha  „vysvetľuje záhadné správanie autistov, prezrádza, ako vnímajú čas, život, krásu a prírodu”.
    Podobné ciele sme si stanovili v projekte – pomôcť bežným deťom spoznať deti s autizmom, vnímať ich inakosť, vedieť reagovať na ich potreby, neodsudzovať ich, vedieť ako im pomôcť, ako sa im prihovoriť a ako ich zapojiť do hry. Deťom pomáhajú skúsení terapeuti, Katka a Erik, za pomoci terapeutických bábok, Feďa a Lujzinky. Spoločne sa plavia po ostrovoch, na ktorých ich vždy čaká nejaké prekvapenie v podobe novej hry. Stretnutia v škôlke sú 1x mesačne, celkovo je ich 8 a zúčastňuje sa na nich aj dieťa s autizmom, ktoré navštevuje DSS prof. Matulaya.
    Súčasťou projektu je aj terapeutická skupinka pre deti s autizmom, ktorá ich pripravuje v “chránenom prostredí” na situácie zo života. 1x do týždňa sa spoločne učia rešpektovať pravidlá skupiny, vnímať potreby všetkých detí, akceptovať iný názor a tiež sa spoločne hrať, keďže toto je jeden z deficitov u detí s autizmom.
    Projekt, ktorý podporila Nadácia Vokswagen, bude trvať do konca júna 2016.

    Text a foto: K. Hollá