Zmluvy 2021Hospodárske zmluvy 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
HZ01/2021 Dodatok č.1  k zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
HZ02/2021 Obchodná zmluva o výrobe a dodávke jedál Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby, Dúbravská cesta č.9, 831 01 Bratislava

HZ03/2021

príloha

Rámcová dohoda na dodanie potravín – Mrazené potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
HZ04/2021 Čiastková zmluva č.12 k Rámcovej dohode č.2021-243-LZM UP Slovensko, s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
HZ05/2021 Dodatok k zmluve č.M8829 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
HZ06/2021 Zmluva č.1/2021 o poskytovaní služby – Realizácia vzdelávacieho kurzu Pomocný čašník Združenie na pomoc ľuďom s ment.postihn. V SR, občianske Združenie, r.s.p., Alstrova 153, 831 06 Bratislava
HZ07/2021 Kúpna zmluva Tenarry Slovakia s.r.o., Šenkvická cesta 15/C, 902 01 Pezinok

 

Zmluvy – ostatné samosprávne kraje 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
SK01/2021 Zmluva č.12/2021/ZPB-Matulaya/C – o úhrade EON Trnavský samosprávny kraj
SK02/2021 Dodatok č.2/2021 k Zmluve č.10/2020/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
SK03/2021 Dodatok č.1/2021 k Zmluve č.08/2021/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
SK04/2021 Dodatok č.3/2021 k Zmluve č.10/2020/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
SK05/2021 Dodatok č.1/2021 k Zmluve č.12/2021/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj

 

Hospodárske zmluvy – energie 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

E01/2021

príloha

Zmluva č.PZ00177960 001-o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd – Hontianska 16 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
E02/2021 Zmluva č.PZ00169645 001-o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd – Hontianska 12 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
E03/2021 Zmluva č.PZ002000077114 002-o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd – Ľ.Zúbka 6 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
E04/2021 Zmluva č.PZ002000077107 002-o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd – Lipského 19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
E05/2021 Zmluva č.PZ002000077118 002-o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd- Lipského 13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
E06/2021 Čiastková zmluva o dodávke EE ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

E07/2021-1

E07/2021-2

Príloha č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepla – Ľ.Z.6 + Lipského 19 Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05 Bratislava
E08/2021 Príloha č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepla – Lipského 13 Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05 Bratislava
E09/2021 Výpoveď zmluvy č. SK 902380 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Planárenská 7/A, 821 09 Bratislava
E10/2021 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022 Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05 Bratislava

 

Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
GR01/2021 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM21 108 Nadácia Pontis
GR02/2021 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku OPORA č.30/2021 Nadácia SPP
GR03/2021 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku OPORA č.31/2021 Nadácia SPP

 

Darovacie zmluvy 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
DZ01/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. M. Meliš
DZ02/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok neznámy darca
DZ03/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. Mgr. H. Krištofíková
DZ04/2021 Darovacia zmluva na vecný dar CORWELL Slovensko spol. s r.o.
DZ05/2021 Darovacia zmluva na hnuteľné veci DXC Technology Slovakia s.r.o.
DZ06/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. E.Čabalová
DZ07/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. E.Čabalová
DZ08/2021 Darovacia zmluva – dar IKEA Bratislava, s.r.o.
DZ09/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. M.Bajus

 

Zmluvy – dohody o spolupráci 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
SZ01/2021 Zmluva o podmienkach spolupráce č.ISR/ZA/60/03/202105/AKA V a V Akademy s.r.o.
SZ02/2021 Memorandum o spolupráci A-Centrum, občianske združenie
SZ03/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a azbezpečení praktickej výučby pre študentov Pedag.fakulty Univerzity Univerzita Komenského v Bratislave
SZ04/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov rehabilitácie – kurz ISR č.10112021BA BM WORK AGENCY, spoločnost s ručením obmedzeným

Zmluvy ostatné

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
O01/2021 Dodatok č.1 k Smlouve o provedení školení INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA s.r.o.
O02/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 18107/2021-M_ORF MPSVR SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava
O03/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 19364/2021-M_ORF MPSVR SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava
O04/2021 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
O05/2021 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Kolektívna zmluva 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
KZ2021 , Príloha č.2 Kolektívna zmluva 2021