Verejné obstarávanie 2021VO 05/2021 – opakovaný prieskum trhu – ukončené

Dátum: 11.11.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „ARTE-Zimná záhrada“

Predpokladaná hodnota zákazky – 22 021,53 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380, janebova@csspkm.sk
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk spolu s prílohami č.1-5.docx

Zoznam príloh:
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia
Príloha č.3:   Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

Samostatné prílohy:
Výkaz výmer na ocenenie.xlsx

Projektová dokumentácia-1.pdf           Projektová dokumentácia-2.pdf           Statika – výkres skladby.pdf


VO 04/2021 – opakovaný prieskum trhu – ukončené

Dátum: 11.11.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Oprava podláh, okien, dverí a stien v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya“

Predpokladaná hodnota zákazky – 31 204,27 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380, janebova@csspkm.sk
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk spolu s prílohami č.1-5.docx

Zoznam príloh:
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia
Príloha č.3:   Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

Samostatné prílohy:
Výkaz výmer na ocenenie.xlsx


VO 05/2021

Dátum: 20.10.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „ARTE-Zimná záhrada“ ZRUŠENÉ

Predpokladaná hodnota zákazky – 22 021,53 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380, janebova@csspkm.sk
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk spolu s prílohami č.1-5.docx

Zoznam príloh:
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia
Príloha č.3:   Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

Samostatné prílohy:
Výkaz výmer na ocenenie.xlsx

Projektová dokumentácia-1.pdf           Projektová dokumentácia-2.pdf


VO 04/2021

Dátum: 20.10.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Oprava podláh, okien, dverí a stien v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya“ ZRUŠENÉ

Predpokladaná hodnota zákazky – 31 204,27 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380, janebova@csspkm.sk
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk spolu s prílohami č.1-5.docx 

Zoznam príloh:
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia
Príloha č.3:   Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou
Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

Samostatné prílohy:
Výkaz výmer na ocenenie.xlsx


VO 03/2021

Dátum: 14.04.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Mrazené potraviny“ ukončené

Predpokladaná hodnota zákazky – 8 270,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Rámcová zmluva.docx


VO 02/2021

Dátum: 26.03.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“  2.kolo – ukončené

Predpokladaná hodnota zákazky – 10 900,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva o výrobe a dodávke jedál.docx


VO 02/2021

Dátum: 17.03.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“  – 1.kolo – ukončené

Predpokladaná hodnota zákazky – 10 900,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva o výrobe a dodávke jedál.docx


VO 01/2021

Dátum: 15.02.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a kyslá kapusta“  – zrušené

Predpokladaná hodnota zákazky – 16 300,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx